KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Dnia 4 maja 2021 r. o godz. 13.00 (wtorek) zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w widocznym miejscu w przedszkolu.

Procedura odwoławcza
Zgodnie z Harmonogramem rekrutacji od 4 maja 2021r. rozpoczyna się procedura odwoławcza.
* w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
* w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
* na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem 23 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajdują się w wejściu wewnątrz przedszkola.

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 23 kwietnia do 29 kwietnia br. (do godz. 16.00)
potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)
    lub
  • składając pisemne potwierdzenie w przedszkolu/szkole podstawowej

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.
Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zapisy na rok szkolny 2021/2022 dla nowych dzieci rozpoczną się 2 marca 2021 r. o godz. 13.00
i potrwają do 18 marca 2021 r. do godz. 20.00.

Informacje dotyczące składania wniosków o przyjęcie


Strona logowania dla rodziców:
przedszkola.edukacja.warszawa.pl

 

Informacje dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w roku szkolnym 2021/2022 znajdują się na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22713_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22714_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i