Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Innowacje

"ZIELONE FILTRY" - innowacja pedagogiczna

Obchody Dnia Ziemi 2023 

https://przedszkole427.pl/wpis/dni-ziemi

https://przedszkole427.pl/wpis/swiatowe-dni-ziemi

Zielone filtry - warsztaty przyrodnicze

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Zielone filtry”, prowadzone są warsztaty przyrodnicze. Zajęcia odbywają się od października 2022 do marca 2023 i realizowane są sukcesywnie w kolejnych grupach. W X – XI 2022 uczestnikami zajęć były dzieci z grup Biedronki, Zuchy i Pszczółki. W miesiącach I – III 2023 zajęcia będą prowadzone w grupach Słoneczka, Wiewiórki, Żabki i Kotki. Tematem wiodącym tegorocznych jest „Ziemia – gleba”. Dzieci wzbogacają i utrwalają swoje wiadomości na temat roli i znaczenia gleby w świecie przyrody. W trakcie warsztatów dzieci poznają strukturę gleby, rozdrabniają jej grudki i wyszukują znajdujących się w niej „ukrytych” elementów np.: kawałki kory, patyczki, malutkie szyszki itp. Aktywnością główną jest założenie uprawy np., cebuli w celu obserwacji wzrostu szczypiorku i jego degustacji, lub fasoli i obserwacja wzrostu całej rośliny. Załączone zdjęcia z dotychczasowych warsztatów przedstawiają dzieci podczas ich aktywnego działania badawczego.

Konkurs "Jestem EKO i dbam o środowisko"

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w konkursie plastyczno- technicznym „Jestem EKO i dbam o środowisko - ekozabawka”. Prace konkursowe należy dostarczać do 14 kwietnia 2022r. do nauczycielek poszczególnych grup.
Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie znajdującym się na stronie internetowej przedszkola.

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU EKOZABAWKA

Załącznik nr 1 Oświadczenie

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna

Ekozabawka

Tablice edukacyjne w ogrodzie przedszkolnym

Realizując innowację pedagogiczną „Zielone filtry” i wzbogacając wiadomości dzieci na temat przyrody do przedszkolnego ogrodu zakupione zostały tablice edukacyjne. Spełniają one rolę edukacyjną i poprzez swoją grafikę i treść przybliżają dzieciom tematy omawiane w obszarze przyrodniczym zgodnie z podstawą programową. Tematami tablic są np.: ptaki w mieście, obieg wody w przyrodzie, owady, zwierzęta chronione, drzewa iglaste i liściaste, chmury. Od trzech lat stałym elementem przyrodniczym otaczającym przedszkole jest łąka kwietna, piękna i różnorodna gatunkowo. Przyciąga uwagę i wzrok dzieci oraz przechodniów dużym bogactwem kwiatów polnych. Łąka jest dla naszych przedszkolaków miejscem obserwacji i źródłem cennych informacji. Po przekwitnięciu wczesną jesienią dzieci zbierają nasiona kwiatów, które przekwitły, a wiosną je wysiewamy. Innowacja pedagogiczna utrwala między innymi poprzez działania praktyczne wiadomości
o cykliczności pór roku, ochronie środowiska naturalnego i znaczeniu piękna przyrody w codziennym życiu każdego z nas.

łąka w lipcu

Konkurs plastyczny „Nasz przedszkolny ogród marzeń"

W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej „Zielone filtry” w Przedszkolu nr 427 „Kraina Radości” zorganizowany został konkurs plastyczny „Nasz przedszkolny ogród marzeń.” Prace konkursowe mogły być wykonywane grupowo i indywidualnie. Zadanie konkursowe wykonywane w grupach polegało na wykonaniu makiety przedszkolnego ogrodu marzeń , a prace indywidualne mogły mieć formę przestrzenną lub płaską według indywidualnego wyboru dziecka. Celem konkursu było rozbudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci, przekazanie w formie pracy plastycznej co chciałyby dzieci, aby znalazło się w naszym ogrodzie z uwzględnieniem elementów środowiska przyrodniczego. Prace oceniane były przez komisję konkursową
w dwóch kategoriach: grupowej i indywidualnej, w których można było zając odpowiednio I, II, lub III miejsce. Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i nagrody. Prace konkursowe wykonane zostały z materiałów przyrodniczych, papierniczych, surowców wtórnych, tkanin, różnego typu folii oraz mas plastycznych. Wśród elementów, które dzieci umieściły w swoich pracach znalazły się między innymi: basen i zjeżdżalnia do basenu, oczko wodne, ognisko, ścieżka sensoryczna, labirynt, linowa „pajęczyna” i drabinki linowe, łąka i zagroda dla zwierząt z jej mieszkańcami tzn. kurami, królikami, kaczuszkami, boisko do gry w piłkę nożną oraz różnego typu huśtawki, zjeżdżalnie i karuzele.
W kategorii indywidualnej komisja przyznała:
- miejsce I pracy Rubena z gr. V;
- miejsce II Jasiowi z gr. VI ;
- miejsce III Filipowi z gr. III.
W kategorii prac grupowych:
- miejsce I zajęła praca dzieci z gr. VII - Krasnoludki;
- miejsce II praca dzieci z gr. V - Misie;
- miejsce III praca dzieci z gr. VI - Smerfy.
Innowacja pedagogiczna „Zielone filtry” wzbogaca wiadomości dzieci o treści przyrodnicze i ekologiczne, podkreśla znaczenie obecności przyrody w życiu codziennym oraz zachęca dzieci do troski o otaczające nas środowisko naturalne.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału w konkursach przyrodniczych w przyszłym roku szkolnym.
Makiety - galeria prac grupowych
Makiety - galeria prac indywidualnych

Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny "Nasz przedszkolny ogród marzeń"

Konkurs plastyczny - informacja
Regulamin konkursu plastycznego - Nasz przedszkolny ogród marzeń
Zgoda
Klauzula informacyjna - Rodzice i opiekunowie prawni

Innowacja pedagogiczna „Zielone filtry” w ogólnopolskim czasopiśmie pedagogicznym „Wychowanie w Przedszkolu” 

Innowacja pedagogiczna „Zielone filtry”, której autorką jest Beata Kozłowska nauczycielka Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” ukazała się drukiem w ogólnopolskim czasopiśmie pedagogicznym „Wychowanie w Przedszkolu” w nr 8/2018. „Zielone filtry” zainaugurowały cykl artykułów „Mali ekolodzy” poruszających tematykę ochrony środowiska, kształtowania postaw proekologicznych oraz rozwijania zainteresowań przyrodniczych i geograficznych. Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 do chwili obecnej w w/w miesięczniku ukazują się artykuły, których treści stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli w obszarze edukacji przyrodniczej w przedszkolu. W salach znajdują się kąciki z kwiatami „produkującymi” tlen, a wiosną wysiewana jest łąka kwietna, którą wszyscy mogą podziwiać aż do jesieni, kiedy to zbierane są nasiona. Innowacja „Zielone filtry” przybliżyła dzieciom problem zanieczyszczenia powietrza i smogu. Podczas różnorodnych aktywności poznawczych dzieci brały udział w zabawach badawczych, eksperymentach, zakładały uprawy roślin, brały udział w konkursach plastycznych o tematyce przyrodniczej itp.
Zielone Filtry - artykuł z czasopisma "Wychowanie w Przedszkolu" 8/2018

Konkurs "Radosna Łąka"

Konkurs "Radosna Łąka"
Ogłoszenie wyników konkursu "Radosna Łąka"
Galeria prac konkursowych "Radosna Łąka"

Łąka Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie sezon II

Wiosną 2020 roku rozpoczyna się II sezon wzrostu przedszkolnej łąki. Charakter jej jest nieco odmienny od wyglądu ubiegłorocznego ze względu na ukorzenienie się i rozrost kwiatów wieloletnich. Sami z ogromną ciekawością oczekujemy kwitnienia poszczególnych roślin. Zdecydowanie bogatszą szatą zieleni zaskoczyły nas rosnące obecnie kwiaty, co oznacza że rośliny wspaniale zadomowiły się w naszym przedszkolnym ogrodzie. Z dnia na dzień będą pojawiały się nowe kwiaty, na co wszyscy z radością oczekujemy. Na zdjęciach widoczna jest łąka w dniu 28.05.2020 r.

 

Łąka w maju 2020

Łąka w maju 2020

 

Jesienna łąka

Dnia 23.09.2019 roku powitaliśmy astronomiczną jesień. Nasza przedszkolna łąka także zmieniła swoją wielobarwną szatę.
Przed przygotowaniem terenu naszej łąki do zimy dzieci z grupy IV „Kotki” wyruszyły 26.09.2019 r. na łąkę w celu zebrania nasion z kwiatów, które już przekwitły. Aktywność ta spotkała się z niezwykłą ciekawością i zaangażowaniem dzieci, które dokładnie poinstruowane o sposobie zbierania nasion z zapałem przystąpiły do wykonania zadania. Zebrane nasiona już się suszą w sali i czekają na wiosenny wysiew. Cała łąka zostanie skoszona na wysokości 10- 15 cm, a pozostałe nasiona będą mogły samoczynnie opadać na ziemię. Podczas zbioru nasion przez dzieci łąka podarowała nam piękny jesienny bukiet.

Łąka „Krainy Radości” w kolorach mijającego lata

Wakacje dobiegają końca, przyroda oznajmia nam upływający czas zmieniając swoje barwy. Nasza łąka każdego dnia zachwyca wszystkich swoją bioróżnorodnością pojawiających się kwiatów. Przekwitły już maki i chabry, a czerwień i błękit kwiatów kwitnących w lipcu ustąpiła miejsca kwiatom zapowiadającym jesień. Zapraszamy do podziwiania naszej przedszkolnej łąki teraz w odcieniu żółtym, pomarańczowym oraz w kolorze złocistego miodu. Cieszy nas fakt, że nasza inauguracyjna łąka ukazała takie bogactwo gatunków roślin i zachwycające piękno kolorystyczne. Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami uczestniczą w projekcie „Zielone filtry”, jesteśmy pewni, że łąka przyczyniła się do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska w naszym najbliższym otoczeniu.

 

 

Łąka kwietna "Krainy Radości" - lipiec

Rozwijanie świadomości dzieci w obszarze ekologii i ochrony środowiska w roku szkolnym 2018/2019 miało swoje przełożenie na aktywne działania naszych milusińskich. Założone i pielęgnowane zostały kąciki kwiatów produkujących tlen, wspólnie z rodzicami prowadzone były warsztaty, a dzieci sadziły do gruntu młode szczepki kwiatów. Dzięki takim działaniom wzbogaciła się wiedza dzieci na temat konieczności dbania o czyste powietrze. Dzieci zainspirowane pomysłem założenia przedszkolnej łąki z radością podjęły pomysł. Wspólnie podjęliśmy decyzję o wyborze rodzaju łąki jaką dzieci chciałyby zobaczyć w otoczeniu przedszkola. Wybór padł na „tradycyjną łąkę polską.” Dzieci wyraziły życzenie, aby kwiaty były wysokie, żeby były różne i bardzo kolorowe. Panowie dozorcy przygotowali podłoże do wysiewu nasion i w pierwszych dniach maja nasiona zostały wysiane. Z niecierpliwością doglądaliśmy jak wzrasta nasza „łąka kwietna.”
„Co może łąka kwietna?”- dużym plusem takiej łąki jest mały nakład pracy pielęgnacyjnej (koszenie po przekwitnięciu roślin), natomiast efekt wizualno- dekoracyjny jest ogromny. Łąka kwietna sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych, a dzieje się tak dlatego, ponieważ łąki zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły. Kwiaty rosnące na łące mają rozbudowany system korzeniowy, co sprawia że rośliny są odporne na suszę. Natomiast w czasie deszczu potrafią absorbować dwa razy więcej wody niż trawnik. Łąka także doskonale radzi sobie bez środków chemicznych, które zanieczyszczają glebę, powietrze i wodę.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć pięknej „Łąki kwietnej Krainy Radości” i oczywiście do podziwiania naszej łąki, która tak wspaniale prezentuje się przed wejściem głównym do przedszkola.

Galeria naszej kwitnącej łąki - czerwiec

 

Przedszkolne łąki kwietne

To kolejna z propozycji mająca na celu poprawę jakości powietrza w najbliższym otoczeniu Przedszkola nr 427 „Kraina Radości". „Co potrafi łąka kwietna?”
To doskonały filtr, który nawilża powietrze i oczyszcza je z pyłów. Nie zapominajmy o wrażeniach estetycznych cieszących oczy i o zapachu kwiatów polnych. Pragnę zachęcić do zakładania łąki kwietnej nawet na małej przestrzeni ogrodu przedszkolnego (wersja mini).
Roślinna bioróżnorodność jest bardzo pożądana, a łąka ma nam do zaoferowania całą gamę wspaniałych kwiatów. Wielu naszych przedszkolaków nie widziało jeszcze kwitnącej łąki. Niewątpliwą zaletą łąki kwietnej jest także niski koszt jej utrzymania. Nie trzeba jej kosić tak często jak trawnika, rośliny rosną blisko siebie tworząc zwartą sieć korzeni i dobrze absorbują wilgoć.
Jeżeli dysponujecie choćby niewielką wolną przestrzenią, spróbujcie założyć łąkę kwietną. Nawiązaliśmy kontakt z firmą zajmującą się zakładaniem łąk i udzielaniem niezbędnych instrukcji dla stawiających pierwsze kroki w takim przedsięwzięciu. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu, mamy ustalony kierunek działań, dokonaliśmy wyboru zestawu nasion siewnych, ziemia pod wysiew nasion została przygotowana należy ją tylko rozdrobnić. Omówiliśmy również pomysł na założenie łąki, na której będą rosły kwiaty leśne np. barwinek. Ten ostatni pomysł powstał z myślą o zagospodarowaniu terenu mało nasłonecznionego. Zainteresowane przedszkola lub osoby prywatne mogą założyć w/w łąkę w ogródku obok domu, w donicach na tarasach czy na balkonach.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych podejmowaniem działań mających na celu polepszenie jakości powietrza do przyłączenia się do realizowanej w Przedszkolu nr 427 „Kraina Radości” innowacji pedagogicznej „Zielone filtry.”

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu droga mailową:
zielonefiltry.beata@gmail.com

Autorka innowacji pedagogicznej „Zielone filtry”
Beata Kozłowska

"Zielone filtry" - innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2018/ 2019 w Przedszkolu nr 427 „Kraina Radości” realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zielone filtry”, która jest równocześnie ogólnopolską akcją o treściach ekologicznych. Smog, to tematyka szczegółowa, której dotyczy innowacja. W każdej sali w naszym przedszkolu znajdują się kąciki z kwiatami, a rosnące tam rośliny cechuje zdolność do „produkowania” tlenu oraz pochłaniania toksyn z powietrza. Zachęcam wszystkie nauczycielki przedszkoli, które uczestniczą w naszej akcji oraz rodziców dzieci do wzbogacania grupowych kącików „Zielone filtry”. Proponuję także zorganizowanie miejsc na podobne rośliny we własnych mieszkaniach. Do kwiatów o w/w właściwościach należą np.: storczyk, paproć, skrzydłokwiat, aloes, sansewieria, grudnik, grubosz drzewiasty zwany „drzewkiem szczęścia”, szeflera. Zainteresowanie zaproponowaną przez nasze przedszkole akcją stale rośnie. Z radością informuję, że do innowacji pedagogicznej „Zielone filtry” dołączyły przedszkola w Białymstoku, Zabrzu, Zduńskiej Woli, Stalowej Woli, Szamotułach, Rachcinie i w Warszawie.

 

DRODZY RODZICE
„Tu oddychasz pełną piersią”
Zapraszam, do podawania nazw miejscowości wolnych od smogu, które proponujecie Państwo odwiedzić w myśl hasła: „Tu oddychasz pełną piersią.” Podawane propozycje miejsc na wypoczynek będą umieszczane na mapie Polski znajdującej się w holu kącika czytelniczego, stając się inspiracją do planowania wyjazdów weekendowych lub dłuższego wypoczynku z dziećmi.

Autorka innowacji pedagogicznej
„Zielone filtry”
Beata Kozłowska