Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Przedszkole zapewnia 3 odpłatne posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.
W każdym roku szkolnym rodzice dostarczają pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu wypełnioną Deklarację o korzystaniu z 2.posiłków  lub Deklarację o korzystaniu z 3. posiłków.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

  • 16,00 zł za 3 posiłki,
  • 12,80 zł za 2 posiłki. 

Opłaty za posiłki, z dokładnością co do grosza, pobierane są z góry za każdy miesiąc najpóźniej do 10. dnia miesiąca, którego opłata dotyczy, tylko w grudniu - do 5. dnia.

Opłata za posiłki pobierana jest przelewem na numer rachunku: 

41 1030 1508 0000 0005 5110 9002

Za każdy dzień opóźnienia w opłacie naliczane są odsetki ustawowe, ich wysokość regulują odrębne przepisy. O zachowaniu terminu wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy.

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi (w następnym miesiącu) podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności, za który dokonuje się zwrotu opłaty tylko w przypadku, gdy nieobecność zostanie zgłoszona najpóźniej w danym dniu do godziny 9:15.

Nieobecność dziecka w przedszkolu może być zgłaszana:

Opłatami za żywienie zajmuje się kierownik gospodarczy Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie (tel: 22 642 77 62 wew. 122).

Opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w przedszkolu
Od 1 września 2017 r. uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę realizowane są: bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w całym czasie ich pracy.