Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Przedszkole zapewnia 3 odpłatne posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.
W każdym roku szkolnym rodzice dostarczają pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu wypełnioną Deklarację o korzystaniu z posiłków.
Deklaracje o korzystaniu z posiłków do pobrania w folderze Formularze do pobrania znajdujących się w zakładce Dla rodziców.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi od 1.04.2022r.:

  • za 3 posiłki 16,00 zł
  • za 2 posiłki 12,80 zł

Opłaty za posiłki, z dokładnością co do grosza, pobierane są z góry za każdy miesiąc najpóźniej do 10. dnia miesiąca, którego opłata dotyczy, tylko w grudniu - do 5. dnia.

Opłata za posiłki pobierana jest przelewem na numer rachunku: 

41 1030 1508 0000 0005 5110 9002

Za każdy dzień opóźnienia w opłacie naliczane są odsetki ustawowe, ich wysokość regulują odrębne przepisy. O zachowaniu terminu wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy.

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi (w następnym miesiącu) podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności, za który dokonuje się zwrotu opłaty tylko w przypadku, gdy nieobecność zostanie zgłoszona najpóźniej w danym dniu do godziny 9.15.

Nieobecność dziecka w przedszkolu może być zgłaszana:

  1. na adres:  nieobecnosci.p427@eduwarszawa.pl,
  2. lub telefonicznie do nauczyciela oddziału,
  3. lub osobiście.

Sprawami opłat za żywienie zajmuje się kierownik administracyjno-gospodarczy Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie (tel: 22 642 77 62 wew. 122).

Opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w przedszkolu
Od 1 września 2017 r. uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 25 maja 2017 r. w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę realizowane są: bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w całym czasie ich pracy.