Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ramowy rozkład dnia

Rok szkolny 2023 /2024

7:00 – 8:45

Schodzenie się dzieci. Mycie rąk niezwłocznie po wejściu do sali oraz systematycznie w ciągu całego dnia. Zabawy samodzielne, niekierowane według pomysłów i potrzeb dzieci oraz zajęcia kierowane przez nauczyciela. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem wymagającym wsparcia. Ćwiczenia gimnastyczne lub poranne zabawy ruchowe ze śpiewem, przy muzyce.

Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

9:00 – 9:30

Śniadanie: kształtowanie nawyków dbałości o zdrowie oraz estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

9:30 – 10:15

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne kierowane zgodne z planami miesięcznymi, podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz przyjętym programem wychowania przedszkolnego, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

10:15 – 11:00

Zabawy swobodne, zainicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań wspierające ich rozwój oraz ich potrzeby.

11:00 – 12:00

Pobyt i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym lub na miejskim placu zabaw (wyjścia rotacyjne oddziałów) – gry i zabawy ruchowe, spacery, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze oraz zabawy niekierowane; w przypadku pogody uniemożliwiającej wyjście: gry i zabawy ruchowe w salach. Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne.

12:00 - 12:30

Obiad: kształtowanie nawyków dbałości o zdrowie oraz estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

12:30 – 14:30 

Dzieci 3-, 4-letnie: zabiegi higieniczne, przygotowanie do odpoczynku – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i ubieraniem ubrań wierzchnich przed i po odpoczynku. Odpoczynek poobiedni: słuchanie muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej, baśni, bajek, słuchowisk.

Dzieci starsze: krótki odpoczynek poobiedni: słuchanie bajek, baśni, zabawy relaksacyjne. Praca indywidualna z dziećmi, zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne, zabawy ze śpiewem, zabawy samodzielne - inicjowane przez dzieci lub nauczyciela, układanie puzzli, układanek, granie w gry planszowe.

Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

14:30 – 15:00

Podwieczorek: kształtowanie nawyków dbałości o zdrowie oraz estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

13:00 – 16:00

Pobyt i zajęcia dzieci na świeżym powietrzu (wyjścia rotacyjne oddziałów), w przypadku pogody uniemożliwiającej wyjście: gry i zabawy ruchowe w salach.

15:00 – 17:00

Zabawy edukacyjne utrwalające piosenki i zdobyte wiadomości, zabawy plastyczne, ruchowe; praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, z dzieckiem wymagającym wsparcia; zabawy samodzielne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Religia i zajęcia dodatkowe odbywają się wg ustalonych odrębnych harmonogramów w każdej grupie.