Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zielone filtry

 

Obchody Dnia Ziemi 2023 

https://przedszkole427.pl/wpis/dni-ziemi

https://przedszkole427.pl/wpis/swiatowe-dni-ziemi

Zielone filtry - warsztaty przyrodnicze

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Zielone filtry”, prowadzone były warsztaty przyrodnicze. Zajęcia odbywały się od października 2022 do marca 2023 i realizowane były sukcesywnie w kolejnych grupach. W X – XI 2022 uczestnikami zajęć były dzieci z grupy: Biedronkek, Zuchów i Pszczółek. W miesiącach I – III 2023 zajęcia były prowadzone w grupie Słoneczek, Wiewiórek, Żabek i Kotków. Tematem wiodącym warsztatów była „Ziemia – gleba”. Dzieci wzbogaciły i utrwaliły swoje wiadomości na temat roli i znaczenia gleby w świecie przyrody. W trakcie warsztatów dzieci poznały strukturę gleby, rozdrabniały jej grudki i wyszukiwały znajdujących się w niej „ukrytych” elementów, np.: kawałki kory, patyczki, malutkie szyszki, itp. Aktywnością główną było założenie uprawy, np. cebuli w celu obserwacji wzrostu szczypiorku i jego degustacji lub fasoli i obserwacja wzrostu całej rośliny. Załączone zdjęcia z dotychczasowych warsztatów przedstawiają dzieci podczas ich aktywnego działania badawczego.

Konkurs "Jestem Eko i dbam o środowisko"

W kwietniu 2022 r. Dzieci i rodzice wzięli udział w konkursie plastyczno-technicznym „Jestem Eko i dbam o środowisko - ekozabawka”.

Ekozabawka

Tablice edukacyjne w ogrodzie przedszkolnym

Realizując innowację pedagogiczną „Zielone filtry” i wzbogacając wiadomości dzieci na temat przyrody do przedszkolnego ogrodu zakupione zostały tablice edukacyjne. Spełniają one rolę edukacyjną i poprzez swoją grafikę i treść przybliżają dzieciom tematy omawiane w obszarze przyrodniczym zgodnie z podstawą programową. Tematami tablic są, np.: ptaki w mieście, obieg wody w przyrodzie, owady, zwierzęta chronione, drzewa iglaste i liściaste, chmury. Od trzech lat stałym elementem przyrodniczym otaczającym przedszkole jest łąka kwietna, piękna i różnorodna gatunkowo. Przyciąga uwagę i wzrok dzieci oraz przechodniów dużym bogactwem kwiatów polnych. Łąka jest dla naszych przedszkolaków miejscem obserwacji i źródłem cennych informacji. Po przekwitnięciu wczesną jesienią dzieci zbierają nasiona kwiatów, które przekwitły, a wiosną je wysiewają. Innowacja pedagogiczna utrwala między innymi poprzez działania praktyczne wiadomości o cykliczności pór roku, ochronie środowiska naturalnego i znaczeniu piękna przyrody w codziennym życiu każdego z nas.

łąka w lipcu

Konkurs plastyczny „Nasz przedszkolny ogród marzeń"

W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej „Zielone filtry” w Przedszkolu nr 427 „Kraina Radości” zorganizowany został konkurs plastyczny „Nasz przedszkolny ogród marzeń.” Prace konkursowe mogły być wykonywane grupowo i indywidualnie. Zadanie konkursowe wykonywane w grupach polegało na wykonaniu makiety przedszkolnego ogrodu marzeń , a prace indywidualne mogły mieć formę przestrzenną lub płaską według indywidualnego wyboru dziecka. Celem konkursu było rozbudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci, przekazanie w formie pracy plastycznej, co chciałyby dzieci, aby znalazło się w naszym ogrodzie z uwzględnieniem elementów środowiska przyrodniczego. Prace oceniane były przez komisję konkursową w dwóch kategoriach: grupowej i indywidualnej, w których można było zająć odpowiednio I, II, lub III miejsce. Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i nagrody. Prace konkursowe wykonane zostały z materiałów przyrodniczych, papierniczych, surowców wtórnych, tkanin, różnego typu folii oraz mas plastycznych. Wśród elementów, które dzieci umieściły w swoich pracach znalazły się między innymi: basen i zjeżdżalnia do basenu, oczko wodne, ognisko, ścieżka sensoryczna, labirynt, linowa „pajęczyna” i drabinki linowe, łąka i zagroda dla zwierząt z jej mieszkańcami, tzn. kurami, królikami, kaczuszkami, boisko do gry w piłkę nożną oraz różnego typu huśtawki, zjeżdżalnie i karuzele.
W kategorii indywidualnej komisja przyznała:
- miejsce I pracy Rubena z gr. V;
- miejsce II Jasiowi z gr. VI ;
- miejsce III Filipowi z gr. III.
W kategorii prac grupowych:
- miejsce I zajęła praca dzieci z gr. VII - Krasnoludki;
- miejsce II praca dzieci z gr. V - Misie;
- miejsce III praca dzieci z gr. VI - Smerfy.
Innowacja pedagogiczna „Zielone filtry” wzbogaca wiadomości dzieci o treści przyrodnicze i ekologiczne, podkreśla znaczenie obecności przyrody w życiu codziennym oraz zachęca dzieci do troski o otaczające nas środowisko naturalne.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału w konkursach przyrodniczych w przyszłym roku szkolnym.
Makiety - galeria prac grupowych
Makiety - galeria prac indywidualnych

Innowacja pedagogiczna „Zielone filtry” w ogólnopolskim czasopiśmie pedagogicznym „Wychowanie w Przedszkolu” 

Innowacja pedagogiczna „Zielone filtry”, której autorką jest Beata Kozłowska nauczycielka Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” ukazała się drukiem w ogólnopolskim czasopiśmie pedagogicznym „Wychowanie w Przedszkolu” w nr 8/2018. „Zielone filtry” zainaugurowały cykl artykułów „Mali ekolodzy” poruszających tematykę ochrony środowiska, kształtowania postaw proekologicznych oraz rozwijania zainteresowań przyrodniczych i geograficznych. Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 do chwili obecnej w w/w miesięczniku ukazują się artykuły, których treści stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli w obszarze edukacji przyrodniczej w przedszkolu. W salach znajdują się kąciki z kwiatami „produkującymi” tlen, a wiosną wysiewana jest łąka kwietna, którą wszyscy mogą podziwiać aż do jesieni, kiedy to zbierane są nasiona. Innowacja „Zielone filtry” przybliżyła dzieciom problem zanieczyszczenia powietrza i smogu. Podczas różnorodnych aktywności poznawczych dzieci brały udział w zabawach badawczych, eksperymentach, zakładały uprawy roślin, brały udział w konkursach plastycznych o tematyce przyrodniczej itp.
Zielone Filtry - artykuł z czasopisma "Wychowanie w Przedszkolu" 8/2018

Konkurs "Radosna Łąka"

Od 11 marca do 9 kwietnia 2021 r. dzieci wzięły udział w wewnątrzprzedszkolnym konkursie plastycznym „Radosna twórczość” o temacie „Radosna łąka” Podstawowym celem konkursu było włączenie dzieci naszego Przedszkola do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną przyrody oraz dostrzeganiem jej piękna. Konkurs był elementem innowacji pedagogicznej „Zielone filtry” prowadzonej w naszym Przedszkolu od 2018 r.

Główne cele konkursu:

  • kreowanie postaw ekologicznych wśród dzieci;
  • rozbudzenie wrażliwości plastycznej i wyobraźni twórczej;
  • promowanie twórczości dziecięcej;
  • promowanie innowacji pedagogicznej „Zielone filtry” wśród dzieci i rodziców;
  • współpraca z rodzicami dzieci;

Galeria prac konkursowych "Radosna Łąka"

Łąka Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie sezon II

Wiosną 2020 roku rozpoczął się II sezon wzrostu przedszkolnej łąki. Charakter jej jest nieco odmienny od wyglądu ubiegłorocznego ze względu na ukorzenienie się i rozrost kwiatów wieloletnich. Sami z ogromną ciekawością oczekiwaliśmy kwitnienia poszczególnych roślin. Zdecydowanie bogatszą szatą zieleni zaskoczyły nas rosnące kwiaty, co oznacza że rośliny wspaniale zadomowiły się w naszym przedszkolnym ogrodzie. Z dnia na dzień pojawiały się nowe kwiaty, na co wszyscy z radością oczekiwaliśmy. Na zdjęciach widoczna jest łąka w dniu 28.05.2020 r.

O nas w mediach 

Rozwijanie świadomości dzieci w obszarze ekologii i ochrony środowiska w roku szkolnym 2018/2019 miało swoje przełożenie na aktywne działania wychowanków najbardziej radosnego przedszkola w Wilanowie. Realizując innowację pedagogiczną „Zielone filtry”, pod czujnym okiem Pani Beaty Kozłowskiej – autorki projektu, założone zostały kąciki kwiatów produkujących tlen, wspólnie z rodzicami prowadzone były warsztaty przyrodnicze, a dzieci sadziły do gruntu młode szczepki kwiatów. Dzięki takim działaniom wzbogaciła się wiedza maluchów na temat konieczności dbania o czyste powietrze. Przedszkolaki zainspirowane pomysłem założenia przedszkolnej łąki z radością uczestniczyły w jej realizacji. Wspólnie podjęto decyzję o wyborze rodzaju łąki, jaką dzieci chciałyby zobaczyć w otoczeniu przedszkola. Wybór padł na „tradycyjną łąkę polską”, spełniającą życzenie dzieci, aby kwiaty były wysokie, różnorodne i bardzo kolorowe. Panowie dozorcy przygotowali podłoże do wysiewu i w pierwszych dniach maja ubiegłego roku nasiona zostały wysiane. Wszyscy z niecierpliwością doglądali, jak wzrasta przedszkolna „łąka kwietna”, a dzieci z wielką ciekawością oglądały pojawiające się kwiaty. Dodatkową atrakcją było pojawienie się wokół łąki motyli oraz wspólne wyszukiwanie nazw wysianych kwiatów. Wygląd łąki zmieniał się z każdym tygodniem, na miejsce kwiatów, które przekwitły pojawiały się nowe. Z upływem czasu łąka zmieniała swój charakter wraz ze zmianą pór roku. W październiku podczas jesiennego spaceru, dzieci zebrały nasiona i zerwały kwiaty na jesienny bukiet. Po przekwitnięciu kwiatów, łąka została skoszona, a pozostałe nasiona kwiatów mogły swobodnie opaść na ziemię. Łąka oczekiwała na zimę i kolejny wiosenny sezon. Obecnie łąka jest zielona i kwiaty zaczynają rosnąć, widoczne są już zawiązki pąków. Założyciele łąki są ciekawi, czy jej wygląd w II sezonie będzie podobny czy też odmienny od łąki z ubiegłego roku.
Na dziś łąka zapowiada się interesująco. „Co może łąka kwietna?” – dużym plusem takiej łąki jest mały nakład pracy pielęgnacyjnej (koszenie po przekwitnięciu roślin), natomiast efekt wizualno-dekoracyjny jest ogromny. Łąka kwietna sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych, dzięki zatrzymywaniu i wiązaniu szkodliwych pyłów. Kwiaty rosnące na łące mają rozbudowany system korzeniowy, co sprawia, że rośliny są odporne na suszę. Natomiast w czasie deszczu potrafią absorbować dwa razy więcej wody niż trawnik. Łąka także doskonale radzi sobie bez środków chemicznych, które zanieczyszczają glebę, powietrze i wodę.
W dniu 6 lipca 2020 roku przy zakładaniu kolejnej łąki kwietnej przy Przedszkolu nr 427 od strony ulicy Radosnej byli z nami Burmistrz Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Ludwik Rakowski, Zastępca Burmistrza Bartosz Wiśniakowski oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów Joanna Strzelecka.
Łąki kwietne

W ostatnim numerze "Informatora Wilanowskiego" ukazał się artykuł nawiązujący tematycznie do realizowanej w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej "Zielone filtry".
https://www.wilanow.pl/5732-ukwiecamy-wilanow

Ukwiecamy Wilanów
W Wilanowie założyliśmy kolejne kwietne łąki, których powstanie zainicjowało w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole nr 427.
Łąka kwietna to najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne. Kwitnące chabry, maki i inne kwiaty łąkowe gromadzą wokół siebie motyle i inne owady zapylające, zwabione słodkimi zapachami kwiatów.
Łąki kwietne tworzą również żywe zbiorniki deszczówki, która wolniej odparowuje z ich powierzchni.

Łąka w maju 2020

Łąka w maju 2020

 

Jesienna łąka

Dnia 23.09.2019 roku powitaliśmy astronomiczną jesień. Nasza przedszkolna łąka także zmieniła swoją wielobarwną szatę.
Przed przygotowaniem terenu naszej łąki do zimy dzieci z grupy IV „Kotki” wyruszyły 26.09.2019 r. na łąkę w celu zebrania nasion z kwiatów, które już przekwitły. Aktywność ta spotkała się z niezwykłą ciekawością i zaangażowaniem dzieci, które dokładnie poinstruowane o sposobie zbierania nasion z zapałem przystąpiły do wykonania zadania. Zebrane nasiona już się suszą w sali i czekają na wiosenny wysiew. Cała łąka zostanie skoszona na wysokości 10- 15 cm, a pozostałe nasiona będą mogły samoczynnie opadać na ziemię. Podczas zbioru nasion przez dzieci łąka podarowała nam piękny jesienny bukiet.

Łąka „Krainy Radości” w kolorach mijającego lata

Wakacje dobiegają końca, przyroda oznajmia nam upływający czas zmieniając swoje barwy. Nasza łąka każdego dnia zachwyca wszystkich swoją bioróżnorodnością pojawiających się kwiatów. Przekwitły już maki i chabry, a czerwień i błękit kwiatów kwitnących w lipcu ustąpiła miejsca kwiatom zapowiadającym jesień. Zapraszamy do podziwiania naszej przedszkolnej łąki teraz w odcieniu żółtym, pomarańczowym oraz w kolorze złocistego miodu. Cieszy nas fakt, że nasza inauguracyjna łąka ukazała takie bogactwo gatunków roślin i zachwycające piękno kolorystyczne. Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami uczestniczą w projekcie „Zielone filtry”, jesteśmy pewni, że łąka przyczyniła się do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska w naszym najbliższym otoczeniu.

 

 

Łąka kwietna "Krainy Radości" - lipiec

Rozwijanie świadomości dzieci w obszarze ekologii i ochrony środowiska w roku szkolnym 2018/2019 miało swoje przełożenie na aktywne działania naszych milusińskich. Założone i pielęgnowane zostały kąciki kwiatów produkujących tlen, wspólnie z rodzicami prowadzone były warsztaty, a dzieci sadziły do gruntu młode szczepki kwiatów. Dzięki takim działaniom wzbogaciła się wiedza dzieci na temat konieczności dbania o czyste powietrze. Dzieci zainspirowane pomysłem założenia przedszkolnej łąki z radością podjęły pomysł. Wspólnie podjęliśmy decyzję o wyborze rodzaju łąki jaką dzieci chciałyby zobaczyć w otoczeniu przedszkola. Wybór padł na „tradycyjną łąkę polską.” Dzieci wyraziły życzenie, aby kwiaty były wysokie, żeby były różne i bardzo kolorowe. Panowie dozorcy przygotowali podłoże do wysiewu nasion i w pierwszych dniach maja nasiona zostały wysiane. Z niecierpliwością doglądaliśmy jak wzrasta nasza „łąka kwietna.”
„Co może łąka kwietna?”- dużym plusem takiej łąki jest mały nakład pracy pielęgnacyjnej (koszenie po przekwitnięciu roślin), natomiast efekt wizualno- dekoracyjny jest ogromny. Łąka kwietna sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych, a dzieje się tak dlatego, ponieważ łąki zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły. Kwiaty rosnące na łące mają rozbudowany system korzeniowy, co sprawia że rośliny są odporne na suszę. Natomiast w czasie deszczu potrafią absorbować dwa razy więcej wody niż trawnik. Łąka także doskonale radzi sobie bez środków chemicznych, które zanieczyszczają glebę, powietrze i wodę.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć pięknej „Łąki kwietnej Krainy Radości” i oczywiście do podziwiania naszej łąki, która tak wspaniale prezentuje się przed wejściem głównym do przedszkola.

Galeria naszej kwitnącej łąki - czerwiec

 

Przedszkolne łąki kwietne

To kolejna z propozycji mająca na celu poprawę jakości powietrza w najbliższym otoczeniu Przedszkola nr 427 „Kraina Radości". „Co potrafi łąka kwietna?”
To doskonały filtr, który nawilża powietrze i oczyszcza je z pyłów. Nie zapominajmy o wrażeniach estetycznych cieszących oczy i o zapachu kwiatów polnych. Pragnę zachęcić do zakładania łąki kwietnej nawet na małej przestrzeni ogrodu przedszkolnego (wersja mini).
Roślinna bioróżnorodność jest bardzo pożądana, a łąka ma nam do zaoferowania całą gamę wspaniałych kwiatów. Wielu naszych przedszkolaków nie widziało jeszcze kwitnącej łąki. Niewątpliwą zaletą łąki kwietnej jest także niski koszt jej utrzymania. Nie trzeba jej kosić tak często jak trawnika, rośliny rosną blisko siebie tworząc zwartą sieć korzeni i dobrze absorbują wilgoć.
Jeżeli dysponujecie choćby niewielką wolną przestrzenią, spróbujcie założyć łąkę kwietną. Nawiązaliśmy kontakt z firmą zajmującą się zakładaniem łąk i udzielaniem niezbędnych instrukcji dla stawiających pierwsze kroki w takim przedsięwzięciu. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu, mamy ustalony kierunek działań, dokonaliśmy wyboru zestawu nasion siewnych, ziemia pod wysiew nasion została przygotowana należy ją tylko rozdrobnić. Omówiliśmy również pomysł na założenie łąki, na której będą rosły kwiaty leśne np. barwinek. Ten ostatni pomysł powstał z myślą o zagospodarowaniu terenu mało nasłonecznionego. Zainteresowane przedszkola lub osoby prywatne mogą założyć w/w łąkę w ogródku obok domu, w donicach na tarasach czy na balkonach.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych podejmowaniem działań mających na celu polepszenie jakości powietrza do przyłączenia się do realizowanej w Przedszkolu nr 427 „Kraina Radości” innowacji pedagogicznej „Zielone filtry.”

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu droga mailową:
zielonefiltry.beata@gmail.com

Autorka innowacji pedagogicznej „Zielone filtry”
Beata Kozłowska

"Zielone filtry" - innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2018/ 2019 w Przedszkolu nr 427 „Kraina Radości” realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zielone filtry”, która jest równocześnie ogólnopolską akcją o treściach ekologicznych. Smog, to tematyka szczegółowa, której dotyczy innowacja. W każdej sali w naszym przedszkolu znajdują się kąciki z kwiatami, a rosnące tam rośliny cechuje zdolność do „produkowania” tlenu oraz pochłaniania toksyn z powietrza. Zachęcam wszystkie nauczycielki przedszkoli, które uczestniczą w naszej akcji oraz rodziców dzieci do wzbogacania grupowych kącików „Zielone filtry”. Proponuję także zorganizowanie miejsc na podobne rośliny we własnych mieszkaniach. Do kwiatów o w/w właściwościach należą np.: storczyk, paproć, skrzydłokwiat, aloes, sansewieria, grudnik, grubosz drzewiasty zwany „drzewkiem szczęścia”, szeflera. Zainteresowanie zaproponowaną przez nasze przedszkole akcją stale rośnie. Z radością informuję, że do innowacji pedagogicznej „Zielone filtry” dołączyły przedszkola w Białymstoku, Zabrzu, Zduńskiej Woli, Stalowej Woli, Szamotułach, Rachcinie i w Warszawie.

 

Drodzy Rodzice,
„Tu oddychasz pełną piersią”
Zapraszam, do podawania nazw miejscowości wolnych od smogu, które proponujecie Państwo odwiedzić w myśl hasła: „Tu oddychasz pełną piersią.” Podawane propozycje miejsc na wypoczynek będą umieszczane na mapie Polski znajdującej się w holu kącika czytelniczego, stając się inspiracją do planowania wyjazdów weekendowych lub dłuższego wypoczynku z dziećmi.

Autorka innowacji pedagogicznej
„Zielone filtry”
Beata Kozłowska