KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Podziękowanie dla rodziców

Dziękujemy serdecznie rodzicom, którzy uczestniczą w życiu przedszkolnym biorąc udział w spotkaniach grupowych podczas, których czytają dzieciom książki, przedstawiają swoje pasje i hobby oraz przybliżają wykonywane przez siebie zawody. Bardzo dziękujemy również za zaangażowanie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych,  uroczystości przedszkolnych oraz wzbogacanie kącików zainteresowań. Polecamy korzystanie z ciekawych pozycji literackich znajdujących się w kąciku bibliotecznym naszego przedszkola. Kącik biblioteczny jest dostępny dla wszystkich chętnych. I tu kolejne podziękowanie dla rodziców którzy wzbogacają kącik biblioteczny i zachęcają swoje dzieci do korzystania z niego.
Zachęcamy wszystkich rodziców do dalszej aktywnej współpracy.

Portal Polskiego Radia Dzieciom

W imieniu Polskiego Radia Dzieciom chcielibyśmy zachęcić rodziców i nauczycieli do korzystania ze stworzonego przez Polskie Radio Dzieciom portalu www.polskieradiodzieciom.pl, którego zawartość merytoryczna może stanowić doskonałe narzędzie edukacyjne wspierające codzienną pracę z najmłodszymi. Nowy portal jest stworzony z myślą o dzieciach i dla dzieci.

Audycje dla dzieci podzielone są na kategorie tematyczne: edukacja, kultura, muzyka, rozrywka, podróże i bajki, co pozwala bez problemu odnaleźć interesujący materiał. Dorośli natomiast znajdą tu kategorię stworzoną z myślą o nich.

W porannej Rytmice maluszki mogą wspólnie śpiewać piosenki oraz wykonywać proponowane w audycji ćwiczenia. Znajdziemy tu taniec, śpiew, grę na instrumentach i improwizację. Aby kreatywnie spędzić poranek można też wysłuchać Warsztatu małego artysty, gdzie przedszkolaki wykonują place plastyczne, np. tworzą jesienne drzewo czy znak drogowy.

Każdy z nas dorosłych wie, że najwięcej pytań zadają właśnie dzieci. Ich ciekawość świata jest tak ogromna, że każde spotkanie z Magistrem Sprężynką będzie niezapomniane. Proponowane przez niego eksperymenty, badania i obserwacje w Małych wynalazcach pozwolą dzieciom odkrywać świat w sposób ciekawy i twórczy. Znajdą tam odpowiedź, jak powstają kryształy, czy kamień musi powstawać szybko oraz usłyszą o fenomenie czarnej dziury.

A jeśli wciąż będą chłonne wiedzy, co jest rzeczą pewną to Polskie Radio Dzieciom zaprasza na spotkanie z rówieśnikiem - Misiem Michasiem, który razem ze swoim przyjacielem - Leszkiem rozmawia o zjawiskach natury, tajemnicach nauki i życiu. Audycja Leszek i miś Michaś jednego dnia dostarczy wiedzy o kolorach, a innego tematem przewodnim będą z kolei grzyby. Coś fantastycznego i godnego polecenia.

Na stronie Polskiego Radia Dzieciom udostępnionych jest także kilkaset uwielbianych przez dzieci bajek. Bajkowy Kącik, Wieczorne Pogaduchy, Słuchowisko i Książki do poduszki to miejsca warte zapamiętania. Zasada jest jedna - wyciszyć maluszka i przenieść go w zaczarowany świat. Aby w czasie ich słuchania nie przeszkadzało nam światło urządzenia to wystarczy przełączyć ekran na „tryb nocny”. Poza tym portal pozbawiony jest reklam, a projekt graficzny oraz interaktywność stanowi o dodatkowym atucie i wyjątkowości strony.

Codziennie od poniedziałku do piątku rano na antenie są obecni sami przedszkolacy bądź uczniowie, a to wszystko za sprawą Placówek ambasadorskich.

Dzieci mają okazję odwiedzić studio bądź połączyć się z radiem telefonicznie. Na stronie jest wykaz wszystkich placówek z możliwością odsłuchania audycji.

Jakich dzieci dotyczy diagnoza gotowości szkolnej?

W terminie do 30 kwietnia 2020 r. informacje o gotowości szkolnej należy wydać:

  • Wszystkim dzieciom 7 – letnim, tj. urodzonym w 2013 r.
  • Dzieciom 6 letnim, tj. urodzonym w 2014 r., jeżeli ich rodzice w terminie nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej złożyli wniosek o wydanie takiej informacji (czyli do 30 września 2019 r.)

Wniosek o wydanie opinii gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

(§ 3pkt 5-7 Rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków)

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 59 ze zm.) - art. 36 ust. 1

Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

  1. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  1. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Art. 31. 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Informacja o pracy przedszkoli w nowym roku szkolnym w Wilanowie

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że pomimo olbrzymich trudności w pozyskiwaniu kadry pedagogicznej, wszystkie publiczne przedszkola rozpoczną swoją pracę zgodnie z planem od 2 września
2019 r.
Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki przy ul. J.B. Flatta 7 wraz z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Sarmackiej 4 czynne będzie w godz. 7:00 – 16:30. Pozostałe przedszkola publiczne będą otwarte w godz. 7:00-17:00.
Ponadto informujemy, że w Oddziałach Zamiejscowych Przedszkola nr 416 im UNICEF na Placu Vogla 62/16A z dniem 2 września br. zostanie uruchomiony oddział 4-latków. Oddziały dla 3-latków zostaną otwarte w późniejszym terminie w miarę pozyskiwania kadry pedagogicznej. Pracownicy placówki będą kontaktowali się z rodzicami dzieci w celu ustalenia szczegółów.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszelkich zmianach dotyczących spraw przedszkolnych w naszej dzielnicy.

Po odebraniu dziecka z przedszkola

Dziecko odebrane z przedszkola jest pod opieką rodziców/opiekunów.
Prosimy, aby dzieci nie spożywały posiłków w szatni lub w innych częściach przedszkola - jest to uwarunkowane zaleceniami sanepidu jak również bezpieczeństwem dzieci oraz dbałością o estetyczny wygląd przedszkola.
Dzieci spożywają posiłki wyłącznie w salach dydaktycznych przy stolikach.
Toaleta przedszkolna jest dla rodziców i dzieci z naszego przedszkola. Prosimy jednak, aby nie była wykorzystywana podczas pobytu Państwa na miejskim placu zabaw.
Wdrażamy zasadę, aby dzieci wysypywały piasek z butów do kosza, a nie na podłogę. Prosimy Państwa o podtrzymywanie tego komunikatu dzieciom.

Plebiscyt Przedszkole na Medal oraz Nauczyciel na Medal

Drodzy Rodzice,
Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie naszego Przedszkola do udziału w plebiscycie Przedszkole Roku 2019 oraz nauczycieli do plebiscytu Nauczyciel Przedszkola Roku 2019.
Bardzo nam miło, że  w ten sposób doceniliście Państwo naszą pracę. Dziękujemy za oddane głosy dzięki, którym Pani Martyna Lipińska z grupy Smerfy zajęła drugie miejsce w dzielnicach Wilanów/Ursynów. Pani Martyna otrzymała 210 głosów. Gratulujemy!

Wyniki plebiscytu Nauczyciel Przedszkola Roku 2019

Sprawozdanie z realizacji projektu "Piękna nasza Polska cała"

Przedszkole Publiczne nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie miała przyjemność brać udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". W ramach tego projektu udało nam się zrealizować 19 z 20 zadań. Szczegóły w poniższym linku. 
Sprawozdanie z realizacji projektu

Zgłaszanie nieobecności

Zgłaszanie nieobecności dzieci prosimy kierować:
• drogą mailową na adres p427.sekretariat@edu.um.warszawa.pl 
W tytule proszę wpisać np. „Jan Kowalski gr. 1 Smerfy, nieobecny …….... (data) .........”
W treści można krótko przekazać kolejne informacje.
Nieobecność zgłaszacie Państwo pierwszego dnia nieobecności dziecka do godz. 9:15. Każdy kolejny dzień nie musi być zgłaszany, ponieważ odlicza się on automatycznie do odpisu za żywienie. Zgłoszenie nieobecności po godz. 9:15 nie będzie brane pod uwagę do odpisu za pierwszy dzień.

Spóźnienia prosimy zgłaszać wyłącznie telefonicznie do godz. 9:00.

Szczególnie prosimy Państwa o informowanie nas o chorobach zakaźnych dzieci, zatruciach pokarmowych, pasożytach, infekcjach grypowych itp.

Oddziały zamiejscowe
Zgłaszanie nieobecności dzieci prosimy kierować:
• drogą mailową na adres p427.sekretariat@edu.um.warszawa.pl 
W tytule proszę wpisać np. „Oddziały zamiejscowe Jan Kowalski gr. 9 Motylki, nieobecny …….... (data) .........”
W treści można krótko przekazać kolejne informacje.
Nieobecność zgłaszacie Państwo pierwszego dnia nieobecności dziecka do godz. 9:00. Każdy kolejny dzień nie musi być zgłaszany, ponieważ odlicza się on automatycznie do odpisu za żywienie. Zgłoszenie nieobecności po godz. 9:15 nie będzie brane pod uwagę do odpisu za pierwszy dzień.

Spóźnienia prosimy zgłaszać wyłącznie telefonicznie do godz. 9:00.

Szczególnie prosimy Państwa o informowanie nas o chorobach zakaźnych dzieci, zatruciach pokarmowych, pasożytach, infekcjach grypowych itp.

Co każdy rodzic przedszkolaka wiedzieć powinien?

Dla rodziców o adaptacji 

Wyprawka do Przedszkola nr 427

1) Rzeczy, które pozostają w szatni:
* w worku zestaw ubranek na zmianę min. 3 zestawy oraz torebki foliowe na zmoczone rzeczy
* bezpieczne kapcie (np. zakryte, wkładane lub zapinane na rzepy, dobrze trzymające stopę, na gumowej podeszwie)

2) Rzeczy, które należy pozostawić w sali:
* strój na gimnastykę (podpisane spodenki i koszulka) - w podpisanym worku
* śpiworek do spania (mały) w torbie - podpisany
* teczka na prace plastyczne - podpisana
* chusteczki nawilżane
* chusteczki higieniczne (duża paczka ok. 100 szt)
* ręczniki papierowe w rolce

PROSIMY O PODPISANIE WSZYSTKICH RZECZY DZIECI W WIDOCZNY SPOSÓB.