Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Dojrzałość w sferze społeczno-emocjonalnej

Emocje odgrywają zasadniczą rolę w życiu każdego człowieka - zarówno dzieci jak i dorosłych. Towarzyszą nam w różnych sytuacjach, odpowiadają za relacje ze światem zewnętrznym.
Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju emocjonalnego dzieci. W tym czasie dzieci poznają, identyfikują i wyrażają emocje, a więc bogaci się i różnicuje życie emocjonalne.
Wczesny rozwój społeczno-emocjonalny tworzy podstawy funkcjonowania człowieka w ciągu całego życia. Pierwsze lata życia dziecka stwarzają okazję do wyposażenia go w kompetencje umożliwiające efektywną
i dającą satysfakcję adaptację w środowisku – zarówno w danym momencie życia, jak i w przyszłości. Do szóstego roku życia dziecko nabywa i doskonali zdolność do rozumienia własnych i cudzych emocji oraz do regulowania napięcia i ekspresji uczuć. Bardzo ważne jest, aby nie pominąć tego istotnego dla funkcjonowania dziecka obszaru.
Gotowość szkolna to nie tylko poznawcze umiejętności dziecka, ale także jego dojrzałość społeczno- emocjonalna.

Wymienię cztery elementy składające się na umiejętności społeczno- emocjonalnego oraz opiszę umiejętności, jakie powinno posiadać dziecko w tym obszarze:

1. Rozumienie kontekstu społecznego
Dziecko trafnie odczytuje sytuacje społeczne, widząc jakąś sytuację, wie co mogło się wydarzyć. Potrafi odgadnąć potrzeby i perspektywę drugiej strony. Ten obszar można wspierać poprzez ilustracje w książkach
i omawianie ich, rozmawianie o sytuacjach, których dziecko jest świadkiem (w drodze do przedszkola, w sklepie)

2. Strategie społeczne
Dziecko wie, co należy zrobić by poradzić sobie z jakąś sytuacją społeczną np. dołączenie do zabawy, poproszenie pani o pomoc. Zna i korzysta z odpowiednich strategii, a gdy sytuacja wymaga wsparcia osoby dorosłej potrafi o nie poprosić. Należy zaznaczyć, że dziecko powinno już mieć większe poczucie kontroli - zanim poprosi dorosłego o pomoc próbuje samodzielnie rozwiązać trudność, nie woła pani, gdy ktoś zabierze zabawkę, tylko próbuje poradzić sobie najpierw samemu.

3. Rozpoznawanie emocji
Dziecko potrafi rozpoznać emocje własne oraz cudze. Podaje sytuacje, w których doświadcza danej emocji. Ma świadomość, że w takiej samej sytuacji ludzie mogą odczuwać różne emocje. Potrafi scharakteryzować podstawowe emocje. Łączy zachowanie, wyraz twarzy i myśli z konkretną emocją.
Warto pamiętać, aby wyrażać pełną akceptację emocji dziecka, pomagać w ich nazywaniu. Dziecko powinno mieć poczucie, że każda emocja jest dobra i potrzebna, że inni też ich doświadczają.

4. Regulacja emocji
Dziecko wie, że może wpływać na przeżywane emocje. Zna prawidłowe sposoby, którymi może sobie pomóc podczas przeżywania trudnych emocji, ma świadomość, że inni ludzie mogą korzystać z innych sposobów. Ważne jest tutaj to, czy dziecko próbuje samo poradzić sobie z sytuacją, czy jako strategie podaje wyłącznie prośba o wsparcie od dorosłego. Z wiekiem u dzieci przedszkolnych zmniejsza się intensywność przeżywanych emocji, natomiast wydłuża się czas ich doświadczania. Wybuchy złości/płaczu są rzadsze oraz mniej intensywne, co nie znaczy, że się nie pojawiają.
Przede wszystkim chcę uwrażliwić Państwa na to, że dziecko uczy się głównie poprzez naśladownictwo. To Państwo są ich głównymi „wzorcami” i poprzez obserwację, dzieci będą czerpały wiedzę jak radzić sobie
z trudnymi sytuacjami i jak regulować nieprzyjemne emocje.


emocje grafika nr 1

Emocje grafika nr 2

Autor artykułu: Katarzyna Guzy
Psycholog Przedszkola nr 427

 

Jak radzić sobie z trudnościami adaptacyjnymi u dzieci rozpoczynających przygodę z przedszkolem 

“Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.”
Janusz Korczak

 

Jak radzić sobie z trudnościami adaptacyjnymi u dzieci rozpoczynających przygodę z przedszkolem? – Krótki poradnik dla rodziców.

Adaptacja jest to proces przystosowania się do nowego środowiska, nowej sytuacji i nowych warunków. Na początku okresu przedszkolnego dokonują się istotne zmiany w życiu młodszych przedszkolaków. Jest to okres intensywnego rozwoju zarówno fizycznego, poznawczo - intelektualnego oraz emocjonalnego.

Pierwsze dni w przedszkolu to czas trudny dla małych dzieci, ale także dla ich rodziców, opiekunów. To czas podróży w nieznane, gdzie dreszcz emocji wiąże się niejednokrotnie z poczuciem lęku.

Dla dzieci - to przede wszystkim nowe nieznane, obce miejsce, w którym panują zasady inne niż domu, w którym można spotkać nowych kolegów, nową panią, nie wiadomo czy miłą, czy nie? Dla rodziców / opiekunów - obawa: „Czy moje dziecko da sobie radę?”, „Czy chętnie będzie chodziło do przedszkola?”, „Czy pani jest „fajna” i zrozumie jego potrzeby?”

W tych pierwszych dniach wszystkie obawy są uzasadnione, bo to co nieznane budzi zawsze niepokój, a często nawet powoduje stres. Czy obawa mija? Niektórzy potrzebują kilku dni, inni - kilku tygodni, a jeszcze inni - kilku miesięcy. Okres adoptowania się do warunków przedszkolnych jest sprawą bardzo indywidualną i należy dać każdemu dziecku i rodzicowi tyle czasu, ile potrzebują, aby odnaleźć się w nieznanym środowisku.

Od wielu lat obserwuję dzieci na progu edukacji przedszkolnej i za każdym razem widzę te, które mają wypełnione niepewnością twarze, krzyczące bezgłośnie „Ja nie znam tej pani, ja tu nie chcę, ja nie idę ….!!!”itp., i taki sam lęk maluje się na twarzach ich rodziców, bo im bardziej dziecko przeżywa, tym bardziej niepewny i zmartwiony staję się rodzic. Owszem, są dzieci, które pierwszego dnia wchodzą do przedszkola z ciekawością, oglądają nowe zabawki, bawią się i są zadowolone, nie płaczą, jednak, w ich zachowaniu widać niepewność i strach. Inne od progu, płaczą, błagają „nie zostawiaj mnie”, „chcę do domu”, „zabierz mnie do domu” i to jest ich sposób na pokonanie trudności i poradzenie sobie ze stresem, który w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu towarzyszy większości. Każde z tych dzieci ma prawo do przeżywania swoich emocji w taki sposób i są one w pierwszych dniach adaptacji naturalne. Często pojawiają się, gdyż dziecko użyje wszelkich znanych sobie sposobów, aby osiągnąć cel i pozostać z rodzicem. Jaki błąd w tej sytuacji najczęściej popełniają rodzice? Otóż, zabierają dziecko z przedszkola do domu. Zwykle w takich przypadkach okres adaptacji znacznie się wydłuża. Dziecko zapamiętuje, w jakich okolicznościach rodzic uległ jego prośbie i następnym razem sytuacja się powtarza. Najczęściej najtrudniejszym momentem jest rozstanie z rodzicem. To moment tak samo trudny dla dziecka, jak i dla rodzica. Jednak łagodna, wyciszająca rozmowa i szybkie stanowcze, ale spokojne działanie wbrew pozorom powoduje łagodzenie stresu dziecka. Często kiedy drzwi zamykają się za rodzicem, a on sam znika z pola widzenia, dziecko szybciej się uspokaja i szybciej staje się zainteresowane otoczeniem i zabawą.

Podczas pierwszego pobytu w przedszkolu rodzice pytają mnie: Jakie trudności podczas pierwszych dni w przedszkolu może napotkać moje dziecko i od czego to zależy?

Trudności mogą być różne. Dużo z nich wynika z braku spójności i współpracy między środowiskiem przedszkolnym i domowym. Może to wynikać również z możliwości rozwojowych dziecka, z etapu rozwoju emocjonalnego i fizycznego w jakim dziecko się znajduje oraz jego przygotowania do rozpoczęcia pierwszego przedszkolnego szczebla edukacji. Przyczyną pojawiania się trudności mogą być także obawy rodziców i ich lęki, nowe sytuacje, miejsca i osoby.

Najtrudniejsze dla dzieci w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu, jest nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi w nowym otoczeniu. Małe dzieci, dla których przekroczenie progu przedszkola często jest pierwszym kontaktem z nowym, innym niż dom, środowiskiem, odczuwają duży strach i lęk w miejscu, gdzie na początku brak im poczucia bezpieczeństwa, najważniejszej z potrzeb dziecka w tym wieku. Ich pewność zostaje zachwiana, czują się obco. Dzieci w tym wieku niejednokrotnie nie umieją jeszcze nawiązywać właściwych relacji rówieśniczych, dla części z nich - jest to pierwszy kontakt z innymi i to jeszcze w grupie. Dlatego nawiązywanie właściwych i serdecznych interakcji jest niezwykle trudne. W miarę upływu czasu, kiedy dziecko oswaja się, akceptuje sytuację, odzyskuje poczucie bezpieczeństwa i dostrzega, że otoczenie przedszkolne, rówieśnicy i panie są przyjazne, nawiązywanie relacji staje się o wiele prostsze.

Podobnie trudności adaptacyjne przeżywają dzieci, u których obserwuje się niewystarczający poziom umiejętności samoobsługowych, co bezpośrednio wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości i niezależności w nowej sytuacji. Takie dzieci mogą być rozdrażnione, płaczliwe, niezaradne, a nawet mogą czuć się opuszczone. Nowe zasady, samodzielność w wykonywaniu czynności, w których do tej pory pomagał mu ktoś z dorosłych, mogą okazać się za trudne do wykonania i wzbudzać złość i frustrację u dziecka.

Dzieci przeżywają trudne chwile podczas odpoczynku w czasie leżakowania. Obawiają się zasnąć w nieznanym miejscu, martwią się, że rodzic ich nie odnajdzie. Wynika to z obawy przed zaśnięciem w miejscu, gdzie brak im poczucia domowego ciepła i często uwidacznia się lęk separacyjny. Dlatego warto pamiętać o tym, aby w okresie adaptacyjnym dziecko zabierało do przedszkola jakąś swoją ulubioną przytulankę, poduszkę, kocyk itp.

Na początku przedszkole to dla każdego dziecka to samo miejsce, ta sama pani, dlatego też każde wyjście do łazienki (jeśli jest ona poza salą), do ogrodu przedszkolnego, czy do innej sali powoduje u dziecka duży lęk, najczęściej objawia się on płaczem i okrzykami „chcę do mamy”, gdyż w dziecku budzi się strach, że mama go nie znajdzie, a tym samym powoli budujące się poczucie bezpieczeństwa w nowym miejscu znów zostaje zachwiane.

Czy tych wszystkich lęków da się uniknąć? Wydaje mi się, że nie, a część z nich jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego przedszkolaków. Przecież później w życiu nie raz emocje doświadczone w okresie rozpoczynania edukacji będą dzieciom towarzyszyły (np. podczas pójścia do szkoły, zmiany klasy, wyjazdu na obóz czy kolonię, aż w końcu - w nowej pracy).

Co wobec tego my możemy zrobić, aby złagodzić przeżywane trudności zwianych z adaptacją w przedszkolu. Odpowiedź jest prosta: ufać, że przedszkole to bezpieczne środowisko dla naszego dziecka oraz właściwie przygotować je do tego wyzwania, a także wspierać je zarówno w środowisku rodzinnym jak i w przedszkolu.

O czym powinien pamiętać każdy rodzic przygotowujący dziecko do przekroczenia progu przedszkola?

Rodzicu:

 1. Przed pójściem do przedszkola zachęcaj dziecko do zabawy z rówieśnikami na placu zabaw, na osiedlu, w piaskownicy.

 2. Ucz dziecko samodzielności, głównie - samodzielnego korzystania z toalety i kontrolowania swoich potrzeb fizjologicznych, także ubierania się i rozbierania oraz samodzielnego jedzenia.

 3. Co jakiś czas mów dziecku o tym, że pójdzie do przedszkola, i czego może się tam spodziewać (będą tam inne dzieci i będą panie, które się nim zaopiekują). Nie zapomnij dodać, że Ty nie możesz tam zostać, bo to jest miejsce dla dzieci.

 4. Postaraj się uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych organizowanych w przedszkolu celem zapoznania dziecka z nowym otoczeniem

 5. Mów dobrze o przedszkolu, nie mów dziecku i przy dziecku, że się boisz, ponieważ ono wyczuwa twój strach i jego lęk narasta.

 6. Obdarz zaufaniem nauczycielki i pracowników przedszkola, oni również pragną dobra Twojego dziecka, nie mów źle o przedszkolu, nauczycielu czy dyrektorze.

 7. Pamiętaj, aby do przedszkola zakładać dziecku wygodne, proste do ubrania i rozebrania stroje, które ułatwią dziecku zabawę i nie będą krepujące.

 8. Jeśli odprowadzasz dziecko, żegnaj się bez pośpiechu, ale też bez zbędnego przedłużania momentu rozstania.

 9. Pamiętaj, że dziecko ma prawo płakać, w ten sposób radzi sobie ze swoimi emocjami.

 10. Nie zabieraj dziecka do domu, gdy płacze, jego powrót następnego dnia będzie jeszcze trudniejszy.

 11. Nie obiecuj nic dziecku tylko dlatego, aby przestało płakać, bądź spokojny i opanowany.

 12. Bądź słowny w składanych obietnicach, jeśli mówisz: „Przyjdę na pewno po podwieczorku” to dotrzymaj słowa;

 13. Nie dopytuj dziecka po powrocie z przedszkola jak było, jeśli ono tego nie chce, może to powodować u dziecka niepotrzebny stres.

Czy te zasady pozwolą na pokonanie trudności adaptacyjnych u małych dzieci? Na pewno ograniczą lęk, stres i wzmocnią poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie, skrócą okres adaptacji. Pamiętajmy jednak, że czas adaptacji u każdego dziecka jest inny, a spokojem, troską i wzajemnym zaufaniem możemy tylko pomóc. Uważam, że udane włączenie dziecka do społeczności przedszkolnej ma bardzo duże znaczenie w jego dorastaniu oraz dalszym harmonijnym rozwoju.

Autor artykułu: Justyna Gębusia- Duda
Nauczyciel Przedszkola nr 427

 

Podziękowanie dla rodziców

Dziękujemy serdecznie rodzicom, którzy uczestniczą w życiu przedszkolnym biorąc udział w spotkaniach grupowych podczas, których czytają dzieciom książki, przedstawiają swoje pasje i hobby oraz przybliżają wykonywane przez siebie zawody. Bardzo dziękujemy również za zaangażowanie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych,  uroczystości przedszkolnych oraz wzbogacanie kącików zainteresowań. Polecamy korzystanie z ciekawych pozycji literackich znajdujących się w kąciku bibliotecznym naszego przedszkola. Kącik biblioteczny jest dostępny dla wszystkich chętnych. I tu kolejne podziękowanie dla rodziców którzy wzbogacają kącik biblioteczny i zachęcają swoje dzieci do korzystania z niego.
Zachęcamy wszystkich rodziców do dalszej aktywnej współpracy.

Portal Polskiego Radia Dzieciom

W imieniu Polskiego Radia Dzieciom chcielibyśmy zachęcić rodziców i nauczycieli do korzystania ze stworzonego przez Polskie Radio Dzieciom portalu www.polskieradiodzieciom.pl, którego zawartość merytoryczna może stanowić doskonałe narzędzie edukacyjne wspierające codzienną pracę z najmłodszymi. Nowy portal jest stworzony z myślą o dzieciach i dla dzieci.

Audycje dla dzieci podzielone są na kategorie tematyczne: edukacja, kultura, muzyka, rozrywka, podróże i bajki, co pozwala bez problemu odnaleźć interesujący materiał. Dorośli natomiast znajdą tu kategorię stworzoną z myślą o nich.

W porannej Rytmice maluszki mogą wspólnie śpiewać piosenki oraz wykonywać proponowane w audycji ćwiczenia. Znajdziemy tu taniec, śpiew, grę na instrumentach i improwizację. Aby kreatywnie spędzić poranek można też wysłuchać Warsztatu małego artysty, gdzie przedszkolaki wykonują place plastyczne, np. tworzą jesienne drzewo czy znak drogowy.

Każdy z nas dorosłych wie, że najwięcej pytań zadają właśnie dzieci. Ich ciekawość świata jest tak ogromna, że każde spotkanie z Magistrem Sprężynką będzie niezapomniane. Proponowane przez niego eksperymenty, badania i obserwacje w Małych wynalazcach pozwolą dzieciom odkrywać świat w sposób ciekawy i twórczy. Znajdą tam odpowiedź, jak powstają kryształy, czy kamień musi powstawać szybko oraz usłyszą o fenomenie czarnej dziury.

A jeśli wciąż będą chłonne wiedzy, co jest rzeczą pewną to Polskie Radio Dzieciom zaprasza na spotkanie z rówieśnikiem - Misiem Michasiem, który razem ze swoim przyjacielem - Leszkiem rozmawia o zjawiskach natury, tajemnicach nauki i życiu. Audycja Leszek i miś Michaś jednego dnia dostarczy wiedzy o kolorach, a innego tematem przewodnim będą z kolei grzyby. Coś fantastycznego i godnego polecenia.

Na stronie Polskiego Radia Dzieciom udostępnionych jest także kilkaset uwielbianych przez dzieci bajek. Bajkowy Kącik, Wieczorne Pogaduchy, Słuchowisko i Książki do poduszki to miejsca warte zapamiętania. Zasada jest jedna - wyciszyć maluszka i przenieść go w zaczarowany świat. Aby w czasie ich słuchania nie przeszkadzało nam światło urządzenia to wystarczy przełączyć ekran na „tryb nocny”. Poza tym portal pozbawiony jest reklam, a projekt graficzny oraz interaktywność stanowi o dodatkowym atucie i wyjątkowości strony.

Codziennie od poniedziałku do piątku rano na antenie są obecni sami przedszkolacy bądź uczniowie, a to wszystko za sprawą Placówek ambasadorskich.

Dzieci mają okazję odwiedzić studio bądź połączyć się z radiem telefonicznie. Na stronie jest wykaz wszystkich placówek z możliwością odsłuchania audycji.

Jakich dzieci dotyczy diagnoza gotowości szkolnej?

W terminie do 30 kwietnia 2020 r. informacje o gotowości szkolnej należy wydać:

 • Wszystkim dzieciom 7 – letnim, tj. urodzonym w 2013 r.
 • Dzieciom 6 letnim, tj. urodzonym w 2014 r., jeżeli ich rodzice w terminie nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej złożyli wniosek o wydanie takiej informacji (czyli do 30 września 2019 r.)

Wniosek o wydanie opinii gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

(§ 3pkt 5-7 Rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków)

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 59 ze zm.) - art. 36 ust. 1

Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

 1. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 1. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Art. 31. 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Po odebraniu dziecka z przedszkola

Dziecko odebrane z przedszkola jest pod opieką rodziców/opiekunów.
Prosimy, aby dzieci nie spożywały posiłków w szatni lub w innych częściach przedszkola - jest to uwarunkowane zaleceniami sanepidu jak również bezpieczeństwem dzieci oraz dbałością o estetyczny wygląd przedszkola.
Dzieci spożywają posiłki wyłącznie w salach dydaktycznych przy stolikach.
Toaleta przedszkolna jest dla rodziców i dzieci z naszego przedszkola. Prosimy jednak, aby nie była wykorzystywana podczas pobytu Państwa na miejskim placu zabaw.
Wdrażamy zasadę, aby dzieci wysypywały piasek z butów do kosza, a nie na podłogę. Prosimy Państwa o podtrzymywanie tego komunikatu dzieciom.

Plebiscyt Przedszkole na Medal oraz Nauczyciel na Medal

Drodzy Rodzice,
Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie naszego Przedszkola do udziału w plebiscycie Przedszkole Roku 2019 oraz nauczycieli do plebiscytu Nauczyciel Przedszkola Roku 2019.
Bardzo nam miło, że  w ten sposób doceniliście Państwo naszą pracę. Dziękujemy za oddane głosy dzięki, którym Pani Martyna Lipińska z grupy Smerfy zajęła drugie miejsce w dzielnicach Wilanów/Ursynów. Pani Martyna otrzymała 210 głosów. Gratulujemy!

Wyniki plebiscytu Nauczyciel Przedszkola Roku 2019

Sprawozdanie z realizacji projektu "Piękna nasza Polska cała"

Przedszkole Publiczne nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie miała przyjemność brać udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". W ramach tego projektu udało nam się zrealizować 19 z 20 zadań. Szczegóły w poniższym linku. 
Sprawozdanie z realizacji projektu

Zgłaszanie nieobecności

Zgłaszanie nieobecności dzieci prosimy kierować:
• drogą mailową na adres p427.sekretariat@edu.um.warszawa.pl 
W tytule proszę wpisać np. „Jan Kowalski gr. 1 Smerfy, nieobecny …….... (data) .........”
W treści można krótko przekazać kolejne informacje.
Nieobecność zgłaszacie Państwo pierwszego dnia nieobecności dziecka do godz. 9:15. Każdy kolejny dzień nie musi być zgłaszany, ponieważ odlicza się on automatycznie do odpisu za żywienie. Zgłoszenie nieobecności po godz. 9:15 nie będzie brane pod uwagę do odpisu za pierwszy dzień.

Spóźnienia prosimy zgłaszać wyłącznie telefonicznie do godz. 9:00.

Szczególnie prosimy Państwa o informowanie nas o chorobach zakaźnych dzieci, zatruciach pokarmowych, pasożytach, infekcjach grypowych itp.

Co każdy rodzic przedszkolaka wiedzieć powinien?

Dla rodziców o adaptacji