KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Archiwum 2019/2020

E - mail do kontaktu w okresie pandemii

Wszelkie informacje dotyczące przyjęć dzieci do przedszkola w okresie pandemii - rezygnacji i ubiegania się o przyjęcie, należy kierować na adres kontaktp427@edu.um.warszawa.pl

Organizacja pracy przedszkola w nowym roku szkolnym

Informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego oraz nowe procedury rodzice otrzymają przed 1 września 2020 roku.

Życzenia wakacyjne

 

 

Opieka przedszkolna w okresie wakacyjnym

Nasze Przedszkole będzie organizowało opiekę wakacyjną przez okres 6 tygodni w podziale na dwa odrębne terminy:
od 1 lipca do 21 lipca 2020 r.
oraz
od 22 lipca do 11 sierpnia 2020 r.
Z uwagi na organizację opieki w systemie rotacyjnym, zasoby kadrowe oraz reżim sanitarny wynikający z wytycznych GIS, każdy rodzic miał możliwość wyboru jednego z dwóch terminów. Organizacja grup została dostosowana do zgłoszonych w ankiecie potrzeb. Wszystkie dzieci, których rodzice wnioskowali o opiekę wakacyjną, zostały przyjęte.
Z uwagi na limity miejsc w grupie (16 dzieci) oraz zmniejszoną liczbę kadry nauczycielskiej, informujemy, że każde miejsce jest niezwykle cenne. Bardzo prosimy o jak najszybszą informację w przypadku rezygnacji. 
Informujemy, że upoważnienia, które funkcjonowały przed pandemią, tracą swoją ważność. W czasie epidemii rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia ani starszego rodzeństwa. Jeśli potrzebują Państwo kogoś upoważnić, należy wypełnić nowe upoważnienie i dostarczyć do placówki przyprowadzając dziecko pierwszego dnia.
W czasie opieki wakacyjnej obowiązują procedury, związane z Wytycznymi Przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).
Wszystkich rodziców, których dzieci będą pierwszy raz (w czasie epidemii) w Przedszkolu prosimy o wypełnienie Oświadczenia wysłanego mailem i dostarczenie do Przedszkola pierwszego dnia pobytu dziecka. Wypełnienie tego dokumentu jest obligatoryjne.
Informujemy, że podczas trwania epidemii COVID-19 obowiązuje reżim sanitarny, zgodnie z którym dzieci są przyjmowane od 7.00 do 8.45, a odbierane od 13.00 do 17.00.  
 
W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy: p427@edu.um.warszawa.pl

13 lipca przedszkole będzie nieczynne

Informuję, iż na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19,
w najbliższy poniedziałek, 13 lipca przedszkole będzie zamknięte z powodu dezynfekcji części przedszkola przeznaczonej na lokal wyborczy oraz kilku pomieszczeń, w których będzie prowadziła prace komisja wyborcza.

Anna Zakrzewska
Dyrektor Przedszkola nr 427
„Kraina Radości” w Warszawie

Zawieszenie zajęć w dniu 29 czerwca 2020

W związku z pracami obwodowej komisji wyborczej dnia 28 czerwca 2020 r. w naszej placówce,
Dyrektor Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” zawiesza zajęcia w dniu 29 czerwca 2020 r. celem przeprowadzenia gruntownej dezynfekcji placówki w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników.
Odział zamiejscowy pracuje normalnie.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021

12 maja o godz. 13.00 zostaną udostępnione w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
Wiadomości mailowe do rodziców/opiekunów prawnych z systemu rekrutacyjnego o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka będą rozsyłane po godz. 12.00.

Od 12 maja od godz. 13.00 do 20 maja do godz.16.00 rodzice potwierdzają w systemie rekrutacyjnym lub przesyłają potwierdzenie na adres mailowy przedszkola/szkoły wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia. 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Informacja Dyrektora Przedszkola nr 427 dotycząca działalności przedszkola w dniach 6 – 15 maja 2020

informacja od dyrektora przedszkola

Jednocześnie informujemy, że w tym czasie nadal będą realizowane przez nauczycieli metody pracy zdalnej.

Uwaga! Informacja w sprawie odwołania dyżurów wakacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 

Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.
Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane.
Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.
Więcej informacji na stronie internetowej  Biura Edukacji
Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 roku

Działania prewencyjne w Przedszkolu nr 427

Przedszkole nr 427 „Kraina Radości” podjęło działania prewencyjne w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa.
W celu zapewnienia zalecanej higieny rąk, łazienki w przedszkolu zostały wyposażone w środki dezynfekujące, zlecono wzmożoną dezynfekcję klamek, stołów, łazienek, toalet.
Przy wejściu do placówki zostały umieszczone zbiorniki ze środkiem dezynfekującym do rąk.
Ponadto informujemy, że Przedszkole jest w ciągłym kontakcie z Kuratorium Oświaty w sprawie zasad postępowania w sytuacji ewentualnego zagrożenia i zalecanych środków ochronnych.
Jednocześnie prosimy wszystkich Rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności i o przeprowadzenie rozmowy na ten temat z dziećmi.

Jeśli Państwo lub/i dzieci w ciągu ostatnich 14 dni podróżowaliście do krajów dotkniętych epidemią koronawirusa (Chiny, Korea Południowa, Włochy, Iran, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (aktualna lista krajów dostępna jest na stronach: www.who.intwww.ecdc.europa.euwww.gis.gov.pl)), i zaobserwowaliście u siebie lub/i dzieci objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić staję sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.  
Prosimy o szczególną czujność, bo chodzi o bezpieczeństwo wszystkich dzieci w przedszkolu, rodziców oraz pracowników.

Procedura postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem na terenie Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie

Procedura postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem na terenie Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie
Aktualności Głównego Inspektora Sanitarnego 
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami.
W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach.
Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualnie konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.
W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu.
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas
W związku z wprowadzeniem możliwości przesłania skanów dokumentów (wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021) dotyczących rekrutacji na adres mailowy, do rodziców będzie odsyłany mail potwierdzający przyjęcie wniosku.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B, na rok szkolny 2020/2021

Informacje o rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie
Obwody szkół

 

List Prezydenta m. st. Warszawy

List Prezydenta m. st. Warszawy do rodziców

Plakat CHA Wilanów

Plakat CHA Wilanów

Likwidacja oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 427

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. wyraża się zamiar przekształcenia Przedszkola nr 427 "Kraina Radości" w Warszawie przy ul. Radosnej 11 poprzez likwidację oddziałów zlokalizowanych przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Warszawie.
Poniżej zamieszczamy treść uchwały nr XIX/477/2019 Rady m. st. Warszawy. 

Uchwała nr XIX/477/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów
Oświadczenie o zapoznaniu się z Uchwałą nr XIX/477/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY