Przedszkole nr 427 "Kraina Radości"
w Warszawie

Dyżur wakacyjny

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2019/2020

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 427 "Kraina Radości" jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru na poniższy rachunek bankowy:

Nr konta: 41 1030 1508 0000 0005 5110 9002