KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych

7.00 – 9.00
Schodzenie się dzieci z wszystkich grup do przedszkola. Zabawy dowolne realizujące pomysły i potrzeby dzieci oraz zorganizowane przez nauczyciela.
Praca indywidualna z dzieckiem. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia (według planów pracy indywidualnej).
Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem.
Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

9.00 – 9.30
Śniadanie: kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

9.30 – 10.15
Realizacja zabaw edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wynikające z realizacji Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

10.15 – 11.00
Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.

11.00 – 11.45
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, spacery, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze oraz zabawy dowolne (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).
Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne.

12.00 - 12.30
Obiad: kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

12.30 – 14.15 
Odpoczynek po obiedzie – słuchanie baśni, opowiadań, muzyki relaksacyjnej.
Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe po odpoczynku.
Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy swobodne inicjowane przez dzieci lub nauczyciela w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tzw. stolikowe – puzzle, układanki, gry.

14.15 – 14.30
Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00
Podwieczorek: kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

15.00 – 16.00
Pobyt dzieci na świeżym powietrzu (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).

16.00 – 17.00
Zabawy edukacyjne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia (według planów pracy indywidualnej); zabawy plastyczne, ruchowe utrwalające piosenki i zdobyte wiadomości; zabawy dowolne dzieci w sali; rozchodzenie się dzieci do domów.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych

7.00 – 9.00
Schodzenie się dzieci z wszystkich grup do przedszkola. Zabawy dowolne realizujące pomysły i potrzeby dzieci oraz zorganizowane przez nauczyciela.
Praca indywidualna z dzieckiem. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia (według planów pracy indywidualnej).
Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem.
Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

9.00 – 9.30
Śniadanie: kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

9.30 – 10.15
Realizacja zabaw edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wynikające z realizacji Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

10.15 – 11.00
Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.

09.30 – 12.00 (wyjścia grup rotacyjne)
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, spacery, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze oraz zabawy dowolne (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).
Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne.

12.00 - 12.30
Obiad: kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

12.00 – 14.30 
Ćwiczenia relaksacyjne; słuchanie baśni, opowiadań, muzyki poważnej.
Zabawy ruchowe, tematyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy swobodne inicjowane przez dzieci lub nauczyciela w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tzw. stolikowe – puzzle, układanki, gry. Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00
Podwieczorek: kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

15.00 – 16.00
Pobyt dzieci na świeżym powietrzu (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).

16.00 – 17.00
Zabawy edukacyjne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia (według planów pracy indywidualnej); zabawy plastyczne, ruchowe utrwalające piosenki i zdobyte wiadomości; zabawy dowolne dzieci w sali; rozchodzenie się dzieci do domów.

Religia - zgodnie z deklaracjami rodziców wg rozkładu ustalonego indywidualnie w grupach.
Bajkoterapia  - wg harmonogramu zajęć dodatkowych. 
Gimnastyka korekcyjna - wg harmonogramu zajęć dodatkowych. 
Język angielski - wg harmonogramu zajęć dodatkowych.
Rytmika - wg harmonogramu zajęć dodatkowych.