Przedszkole nr 427 "Kraina Radości"
w Warszawie

Rekrutacja

Procedura odwoławcza 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (od 24 kwietnia 2019 r. godz. 13.00) rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Wnioski o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej można złożyć w sekretariacie przy ul. Radosnej 11 w godz. 9.00-11.00, 14.00-16.00.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 10 kwietnia (od. godz. 13.00) do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00) składają potwierdzenie woli zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.
Potwierdzenie woli zapisu można składać osobiście w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane lub elektronicznie w systemie rekrutacyjnym na koncie dziecka.
Deklaracja potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

Potwierdzenie woli zapisu do Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie można złożyć
w sekretariacie przy ul. Radosnej 11 w godz. od 8.00 – 10.00, 14.00 – 16.00.

Informacje dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w roku szkolnym 2019/2020 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr_427 w Warszawie "Kraina Radości" na rok szkolny 2019_2020

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2018/2019

Informujemy, że przedszkole na Radosnej pełni dyżur wakacyjny od 15 do 26 lipca. 

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 427 "Kraina Radości" jest wniesienie w terminie od 27 kwietnia do 10 maja 2019 r. opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w wysokości 94 zł za 10 dni (3 posiłki) na poniższy rachunek bankowy:

Nr konta: 41 1030 1508 0000 0005 5110 9002

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2018/2019

Wniosek o wydanie hasła do elektronicznego zapisu na dyżur wakacyjny 2019