Przedszkole nr 427 "Kraina Radości"
w Warszawie

Pracownicy przedszkola

Dyrektor
mgr Anna Zakrzewska

Wicedyrektor
mgr Anna Mozga

Kierownik administracyjno - gospodarczy
mgr Agnieszka Borowiec

Pomoc administracyjna
Monika Ostrowska
Marzena Sulik

Nauczyciele
mgr Justyna Gębusia - Duda
mgr Maria Gmyz
mgr Magdalena Gortych - nb
mgr Beata Kasperkiewicz
mgr Iwona Kosek
lic. Renata Kosierkiewicz
mgr Karolina Kowalska
mgr Beata Kozłowska
mgr Martyna Lipińska
lic. Aleksandra Niedzieska
lic. Marlena Nowak
mgr Ewa Pabich
mgr Monika Popławska
mgr Maria Przyłuska
mgr Olga Skolimowska
mgr Jadwiga Zabielska

Nauczyciele zajęć dodatkowych
Język angielski - mgr Magdalena Gortych - nb; lic. Marlena Nowak
Gimnastyka korekcyjna - mgr Bartosz Głębikowski
Bajkoterapia - mgr Agnieszka Wojnar
Religia - mgr Bożena Frydryk

Pomoce nauczyciela
Małgorzata Majchrzak
Karolina Nogal


Personel oddziałowy
Renata Białek
Teresa Dąbkowska
Elżbieta Flaga
Aneta Murarzy
Anna Kamińska
Agnieszka Konieczyńska
Teresa Skowrońska
Halina Żuber

Personel szatni
Bożena Rogalska

Pracownicy kuchni
Dorota Czarnecka
Danuta Koczyk
Jacek Szarłat
Anna Jeżewska (oddziały zamiejscowe)
Zofia Piech (oddziały zamiejscowe)

Dozorcy
Sławomir Fulek
Włodzimierz Muchowski
Mirosław Sulik
Krzysztof Wierzbicki
Mirosław Grelka (oddziały zamiejscowe)