Przedszkole nr 427 "Kraina Radości"
w Warszawie

Aktualności

 

Wakacje

Życzymy udanych, pogodnych i bezpiecznych wakacji!
Do zobaczenia.

Profilaktyka to ważna sprawa - sprawdzać włosy to podstawa!! 

Drodzy Rodzice, przypominamy o regularnym sprawdzaniu włosów dzieciom. Jest to szczególnie ważne w okresie wakacyjnym, gdyż w tym czasie dzieci przebywają w wielu nowych miejscach.

Informacje dla rodziców dzieci 3 letnich - zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3 letnich, nowo przyjętych do naszego przedszkola odbędą się w dniach 28, 29, 30 sierpnia 2019 roku w godzinach od 10.00 do 12.00, ul. Radosna 11.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECKO Z OPIEKUNEM.
PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ BUTY NA ZMIANĘ I DOBRY HUMOR  :)

Wyprawka do Przedszkola nr 427

1) Rzeczy, które pozostają w szatni:
*w worku zestaw ubranek na zmianę min. 3 zestawy oraz torebki foliowe na zmoczone rzeczy
*kapcie bezpieczne (np. zakryte, wkładane lub zapinane na rzepy, dobrze trzymające stopę, na gumowej podeszwie)

2) Rzeczy, które pozostają w sali:
*strój na gimnastykę (spodenki, koszulka) - w podpisanym worku

PROSIMY O PODPISANIE WSZYSTKICH RZECZY DZIECI W WIDOCZNY SPOSÓB.

Plebiscyt Przedszkole na Medal oraz Nauczyciel na Medal

Drodzy Rodzice,
Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie naszego Przedszkola do udziału w plebiscycie Przedszkole Roku 2019 oraz nauczycieli do plebiscytu Nauczyciel Przedszkola Roku 2019.
Bardzo nam miło, że  w ten sposób doceniliście Państwo naszą pracę. Dziękujemy za oddane głosy dzięki, którym Pani Martyna Lipińska z grupy Smerfy zajęła drugie miejsce w dzielnicach Wilanów/Ursynów. Pani Martyna otrzymała 210 głosów. Gratulujemy!

Wyniki plebiscytu Nauczyciel Przedszkola Roku 2019

Bezpieczeństwo

Zwracamy Państwa uwagę na jakże istotny temat bezpieczeństwa dzieci w szeroko pojętym znaczeniu.
Pod poniższym linkiem https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ znajdziecie Państwo ważne informacje w temacie:
1. Dbanie o bezpieczeństwo
2. Sytuacje nadzwyczajne
3. Dbanie o klimat szkoły
4. Przeciwdziałanie uzależnieniom
5. Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci
6. Promowanie zdrowego stylu życia
7. Edukacja dotycząca ochrony środowiska

Prosimy o zapoznanie z regulaminami na temat bezpieczeństwa w naszym przedszkolu, w zakładce dla rodziców – procedury. 

Plebiscyt Przedszkole na Medal oraz Nauczyciel na Medal

Drodzy Rodzice,
Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie naszego Przedszkola do udziału w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego na najlepsze przedszkole.
Bardzo nam miło, że w ten sposób doceniliście Państwo naszą pracę.
Zachęcamy do głosowania w kategoriach: Przedszkole na Medal oraz Nauczyciel na Medal:

Przedszkole Roku 2019

Nauczyciel Przedszkola Roku 2019

Mamo! Tato!

Przyprowadzając chore lub niedoleczone dziecko do przedszkola, pamiętajcie że :
• zapewnienie opieki choremu dziecku jest obowiązkiem Waszym, a nie pracowników przedszkola;
• zaobserwowanie u dziecka symptomów złego samopoczucia będzie wiązało się z powiadomieniem Was o konieczności odebrania dziecka z przedszkola i pójścia do lekarza;
• przyprowadzenie chorego dziecka może pogorszyć stan jego zdrowia, a nawet zagrażać jego życiu; 
• Wasze chore dziecko zaraża kolegów i koleżanki;
• dziecko „niedoleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione, a jego organizm jest podatny na kolejne infekcje lub inne choroby;
• niewyleczona do końca choroba niesie ryzyko powikłań zdrowotnych Waszego dziecka oraz konsekwencji: 
- przedłużonej absencji w pracy przynajmniej jednego z rodziców,
- podniesienia kosztów leczenia dziecka
• długotrwała nieobecność naraża dziecko na utratę udziału w zajęciach dydaktycznych, imprezach kulturalnych, ciekawych wydarzeniach i wycieczkach realizowanych w tym czasie w przedszkolu. 

Drodzy Rodzice, pamiętajcie też, że zdrowe dziecko jest aktywne i radosne. 

Sprawozdanie z realizacji projektu "Piękna nasza Polska cała"

Przedszkole Publiczne nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie miała przyjemność brać udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". W ramach tego projektu udało nam się zrealizować 19 z 20 zadań. Szczegóły w poniższym linku. 
Sprawozdanie z realizacji projektu


 Szlachetna paczka - podziękowania

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci,

Nasze paczki trafiły już do rodziny pani Karoliny. Dokładnie 34 paczki i lodówka. Jest to wspaniały wynik, którego nie udałoby się osiągnąć bez współpracy rodziców i grona pedagogicznego z naszego przedszkola.
Wraz z Radą Rodziców pragnę serdecznie podziękować każdemu dziecku i każdemu rodzicowi, którzy dołożyli starań, aby rodzina, której pomagaliśmy miała szczęśliwe Święta. Jesteśmy dumni, że byliśmy częścią tego przedsięwzięcia; strasznie fajnie było patrzeć, jak góra darów w szatni rosła, jak podchodziły do niej dzieci i dokładały coś, co skrzętnie wcześniej wybrały wiedząc, że w ten sposób sprawią uśmiech na czyjejś twarzy. Dziękujemy wszystkim za ukazanie dzieciom sposobu zaangażowania w bezinteresowną pomoc.

Szczególne podziękowania kieruję do:
Pani Zyty Nagórskiej przewodniczącej Rady Rodziców,
Pani Magdaleny Serdyńskiej, mamy Mateusza ze Smerfów,
Pani Iwony Klimczak-Jachimskiej, mamy Kai z Krasnoludków,
Pani Małgorzaty Dębskiej, mamy Weroniki z Zajączków i Kostka ze Słoneczek,
Pani Pauliny Alaw i Pana Pawła Pióro, rodziców Lili ze Smerfów,
Pani Agnieszki Jaśkiewicz, mamy Jasia z Krasnoludków,
Państwa Moniki i Łukasza Borysławskich, rodziców Szymona z Kotków,
Pani Natalii Srokocz i Pana Tomasza Stykowskiego, rodziców Henia ze Smerfów,
Pani Moniki Lewandowskiej, mamy Patrycji ze Smerfów,
Pani Moniki Szymańskiej, mamy Antka z Zajączków,
Pani Małgorzaty Dardzińskiej, mamy Leona ze Słoneczek.
Dziękuję nauczycielkom Pani Ewie Pabich, Pani Renacie Kosierkiewicz i Pani Marii Przyłuskiej.
Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dyr. Anna Zakrzewska
Rada Rodziców

 Opłata za żywienie - nowa stawka od 3 września 2018 r.

Trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - stawka: 9,40 zł.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Dyrektor Przedszkola nr 427 w Warszawie.
2) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 427 w Warszawie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wymogów prawa oraz dobrowolnej zgody opiekunów prawnych dziecka.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) zapewnienia właściwej edukacji, wychowania i opieki Państwa dziecku podczas pobytu w Przedszkolu nr 427 w Warszawie,
b) zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 427, jak również podczas planowanych wyjść i wycieczek,
c) dokumentacji i promocji działań prowadzonych przez Przedszkole nr 427 w Warszawie (jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę),
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu i/lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie ich.
5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
6) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jako wymóg ustawowy, lub jest warunkiem umownym w zaleznosci od rodzaju podawanych danych.
Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będą utrudnienia w zapewnieniu właściwej opieki i bezpieczeństwa oraz zachowaniu ciągłości procesu edukacyjnego w stałej komunikacji z Państwem.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


Numer Konta Rady Rodziców:
Rada Rodziców Przedszkola nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11
93 1140 2004 0000 3502 7667 6200

Na w/w numer prosimy nie wpłacać składek grupowych. Skarbnicy każdej grupy przyjmują składki na oddzielnych numerach kont na bieżące potrzeby grupy.


Telefon do Przedszkola nr 427 Oddziały zamiejscowe

Sekretariat - 22 558 08 47  Domofon 4 czynny w godzinach 8.00-12.00
Sala Motylki - 22 558 08 44 Domofon 9
Sala Słoneczka - 22 558 08 45 Domofon 8 


Po odebraniu dziecka z przedszkola

Dziecko odebrane z przedszkola jest pod opieką rodziców/opiekunów.

Prosimy, aby dzieci nie spożywały posiłków w szatni lub w innych częściach przedszkola - jest to uwarunkowane zaleceniami sanepidu jak również bezpieczeństwem dzieci oraz dbałością o estetyczny wygląd przedszkola. Dzieci spożywają posiłki wyłącznie w salach dydaktycznych przy stolikach.

Toaleta przedszkolna jest dla rodziców i dzieci z naszego przedszkola. Prosimy jednak, aby nie była wykorzystywana podczas pobytu Państwa na miejskim placu zabaw.

Wdrażamy zasadę, aby dzieci wysypywały piasek z butów do kosza, a nie na podłogę. Prosimy Państwa o podtrzymywanie tego komunikatu dzieciom.