Przedszkole nr 427 "Kraina Radości"
w Warszawie

Aktualności

Szkarlatyna i bostonka

Informujemy, że do naszego przedszkola wpłynęły zgłoszenia o zachorowaniu dzieci z naszego przedszkola na szkarlatynę i bostonkę.

Mamo! Tato!

Przyprowadzając chore lub niedoleczone dziecko do przedszkola, pamiętajcie że :
• zapewnienie opieki choremu dziecku jest obowiązkiem Waszym, a nie pracowników przedszkola;
• zaobserwowanie u dziecka symptomów złego samopoczucia będzie wiązało się z powiadomieniem Was o konieczności odebrania dziecka z przedszkola i pójścia do lekarza;
• przyprowadzenie chorego dziecka może pogorszyć stan jego zdrowia, a nawet zagrażać jego życiu; 
• Wasze chore dziecko zaraża kolegów i koleżanki;
• dziecko „niedoleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione, a jego organizm jest podatny na kolejne infekcje lub inne choroby;
• niewyleczona do końca choroba niesie ryzyko powikłań zdrowotnych Waszego dziecka oraz konsekwencji: 
- przedłużonej absencji w pracy przynajmniej jednego z rodziców,
- podniesienia kosztów leczenia dziecka
• długotrwała nieobecność naraża dziecko na utratę udziału w zajęciach dydaktycznych, imprezach kulturalnych, ciekawych wydarzeniach i wycieczkach realizowanych w tym czasie w przedszkolu. 

Drodzy Rodzice, pamiętajcie też, że zdrowe dziecko jest aktywne i radosne. 

Likwidacja oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 427

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. wyraża się zamiar przekształcenia Przedszkola nr 427 "Kraina Radości" w Warszawie przy ul. Radosnej 11 poprzez likwidację oddziałów zlokalizowanych przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Warszawie.
Jednocześnie prosimy o dostarczenie do przedszkola podpisanych przez obojga rodziców oświadczeń o zapoznaniu się z treścią uchwały nr XIX/477/2019 Rady m. st. Warszawy. 

Uchwała nr XIX/477/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów

Oświadczenie o zapoznaniu się z Uchwałą nr XIX/477/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

Jakich dzieci dotyczy diagnoza gotowości szkolnej?

W terminie do 30 kwietnia 2020 r. informacje o gotowości szkolnej należy wydać:

  • Wszystkim dzieciom 7 – letnim, tj. urodzonym w 2013 r.
  • Dzieciom 6 letnim, tj. urodzonym w 2014 r., jeżeli ich rodzice w terminie nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej złożyli wniosek o wydanie takiej informacji (czyli do 30 września 2019 r.)

Wniosek o wydanie opinii gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

(§ 3pkt 5-7 Rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków)

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 59 ze zm.) - art. 36 ust. 1

Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

  1. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  1. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Art. 31. 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Ogłoszenie o pracę

Dyrektor Przedszkola nr 427 "Kraina Radości" zatrudni nauczycieli wychowania przedszkolnego.
CV proszę kierować na adres mailowy p 427@edu.um.warszawa.pl

Informacja o pracy przedszkoli w nowym roku szkolnym
w Wilanowie

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że pomimo olbrzymich trudności w pozyskiwaniu kadry pedagogicznej, wszystkie publiczne przedszkola rozpoczną swoją pracę zgodnie z planem od 2 września 2019 r.
Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki przy ul. J.B. Flatta 7 wraz z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Sarmackiej 4 czynne będzie w godz. 7:00 – 16:30. Pozostałe przedszkola publiczne będą otwarte w godz. 7:00-17:00.
Ponadto informujemy, że w Oddziałach Zamiejscowych Przedszkola nr 416 im UNICEF na Placu Vogla 62/16A z dniem 2 września br. zostanie uruchomiony oddział 4-latków. Oddziały dla 3-latków zostaną otwarte w późniejszym terminie w miarę pozyskiwania kadry pedagogicznej. Pracownicy placówki będą kontaktowali się z rodzicami dzieci w celu ustalenia szczegółów.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszelkich zmianach dotyczących spraw przedszkolnych w naszej dzielnicy.

Ważne informacje organizacyjne

PROSIMY O PRZYPROWADZANIE DZIECI DO GODZ. 9.00 ORAZ MOŻLIWIE JAK NAJWCZEŚNIEJSZE ODBIERANIE DZIECI.
PO GODZINIE 15.30 GRUPY BĘDĄ ŁĄCZONE.
DZIECI 3 LETNIE RODZICE SAMI PRZYPROWADZAJĄ DO SAL :
* SALA NR 1 BIEDRONKI
* SALA NR 2 PSZCZÓŁKI

Co każdy rodzic przedszkolaka wiedzieć powinien?

Dla rodziców o adaptacji 

Wyprawka do Przedszkola nr 427

1) Rzeczy, które pozostają w szatni:
* w worku zestaw ubranek na zmianę min. 3 zestawy oraz torebki foliowe na zmoczone rzeczy
* bezpieczne kapcie (np. zakryte, wkładane lub zapinane na rzepy, dobrze trzymające stopę, na gumowej podeszwie)

2) Rzeczy, które należy pozostawić w sali:
* strój na gimnastykę (podpisane spodenki i koszulka) - w podpisanym worku
* śpiworek do spania (mały) w torbie - podpisany
* teczka na prace plastyczne - podpisana
* chusteczki nawilżane
* chusteczki higieniczne (duża paczka ok. 100 szt)
* ręczniki papierowe w rolce

PROSIMY O PODPISANIE WSZYSTKICH RZECZY DZIECI W WIDOCZNY SPOSÓB.

Profilaktyka to ważna sprawa - sprawdzać włosy to podstawa!! 

Drodzy Rodzice, przypominamy o regularnym sprawdzaniu włosów dzieciom. Jest to szczególnie ważne w okresie wakacyjnym, gdyż w tym czasie dzieci przebywają w wielu nowych miejscach. 

Plebiscyt Przedszkole na Medal oraz Nauczyciel na Medal

Drodzy Rodzice,
Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie naszego Przedszkola do udziału w plebiscycie Przedszkole Roku 2019 oraz nauczycieli do plebiscytu Nauczyciel Przedszkola Roku 2019.
Bardzo nam miło, że  w ten sposób doceniliście Państwo naszą pracę. Dziękujemy za oddane głosy dzięki, którym Pani Martyna Lipińska z grupy Smerfy zajęła drugie miejsce w dzielnicach Wilanów/Ursynów. Pani Martyna otrzymała 210 głosów. Gratulujemy!

Wyniki plebiscytu Nauczyciel Przedszkola Roku 2019

Bezpieczeństwo

Zwracamy Państwa uwagę na jakże istotny temat bezpieczeństwa dzieci w szeroko pojętym znaczeniu.
Pod poniższym linkiem https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ znajdziecie Państwo ważne informacje w temacie:
1. Dbanie o bezpieczeństwo
2. Sytuacje nadzwyczajne
3. Dbanie o klimat szkoły
4. Przeciwdziałanie uzależnieniom
5. Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci
6. Promowanie zdrowego stylu życia
7. Edukacja dotycząca ochrony środowiska

Prosimy o zapoznanie z regulaminami na temat bezpieczeństwa w naszym przedszkolu, w zakładce dla rodziców – procedury. 

Plebiscyt Przedszkole na Medal oraz Nauczyciel na Medal

Drodzy Rodzice,
Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie naszego Przedszkola do udziału w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego na najlepsze przedszkole.
Bardzo nam miło, że w ten sposób doceniliście Państwo naszą pracę.
Zachęcamy do głosowania w kategoriach: Przedszkole na Medal oraz Nauczyciel na Medal:

Przedszkole Roku 2019

Nauczyciel Przedszkola Roku 2019

 

Sprawozdanie z realizacji projektu "Piękna nasza Polska cała"

Przedszkole Publiczne nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie miała przyjemność brać udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". W ramach tego projektu udało nam się zrealizować 19 z 20 zadań. Szczegóły w poniższym linku. 
Sprawozdanie z realizacji projektu


 Szlachetna paczka - podziękowania

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci,

Nasze paczki trafiły już do rodziny pani Karoliny. Dokładnie 34 paczki i lodówka. Jest to wspaniały wynik, którego nie udałoby się osiągnąć bez współpracy rodziców i grona pedagogicznego z naszego przedszkola.
Wraz z Radą Rodziców pragnę serdecznie podziękować każdemu dziecku i każdemu rodzicowi, którzy dołożyli starań, aby rodzina, której pomagaliśmy miała szczęśliwe Święta. Jesteśmy dumni, że byliśmy częścią tego przedsięwzięcia; strasznie fajnie było patrzeć, jak góra darów w szatni rosła, jak podchodziły do niej dzieci i dokładały coś, co skrzętnie wcześniej wybrały wiedząc, że w ten sposób sprawią uśmiech na czyjejś twarzy. Dziękujemy wszystkim za ukazanie dzieciom sposobu zaangażowania w bezinteresowną pomoc.

Szczególne podziękowania kieruję do:
Pani Zyty Nagórskiej przewodniczącej Rady Rodziców,
Pani Magdaleny Serdyńskiej, mamy Mateusza ze Smerfów,
Pani Iwony Klimczak-Jachimskiej, mamy Kai z Krasnoludków,
Pani Małgorzaty Dębskiej, mamy Weroniki z Zajączków i Kostka ze Słoneczek,
Pani Pauliny Alaw i Pana Pawła Pióro, rodziców Lili ze Smerfów,
Pani Agnieszki Jaśkiewicz, mamy Jasia z Krasnoludków,
Państwa Moniki i Łukasza Borysławskich, rodziców Szymona z Kotków,
Pani Natalii Srokocz i Pana Tomasza Stykowskiego, rodziców Henia ze Smerfów,
Pani Moniki Lewandowskiej, mamy Patrycji ze Smerfów,
Pani Moniki Szymańskiej, mamy Antka z Zajączków,
Pani Małgorzaty Dardzińskiej, mamy Leona ze Słoneczek.
Dziękuję nauczycielkom Pani Ewie Pabich, Pani Renacie Kosierkiewicz i Pani Marii Przyłuskiej.
Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dyr. Anna Zakrzewska
Rada Rodziców

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Dyrektor Przedszkola nr 427 w Warszawie.
2) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 427 w Warszawie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wymogów prawa oraz dobrowolnej zgody opiekunów prawnych dziecka.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) zapewnienia właściwej edukacji, wychowania i opieki Państwa dziecku podczas pobytu w Przedszkolu nr 427 w Warszawie,
b) zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 427, jak również podczas planowanych wyjść i wycieczek,
c) dokumentacji i promocji działań prowadzonych przez Przedszkole nr 427 w Warszawie (jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę),
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu i/lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie ich.
5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
6) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jako wymóg ustawowy, lub jest warunkiem umownym w zaleznosci od rodzaju podawanych danych.
Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będą utrudnienia w zapewnieniu właściwej opieki i bezpieczeństwa oraz zachowaniu ciągłości procesu edukacyjnego w stałej komunikacji z Państwem.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


Po odebraniu dziecka z przedszkola

Dziecko odebrane z przedszkola jest pod opieką rodziców/opiekunów.

Prosimy, aby dzieci nie spożywały posiłków w szatni lub w innych częściach przedszkola - jest to uwarunkowane zaleceniami sanepidu jak również bezpieczeństwem dzieci oraz dbałością o estetyczny wygląd przedszkola. Dzieci spożywają posiłki wyłącznie w salach dydaktycznych przy stolikach.

Toaleta przedszkolna jest dla rodziców i dzieci z naszego przedszkola. Prosimy jednak, aby nie była wykorzystywana podczas pobytu Państwa na miejskim placu zabaw.

Wdrażamy zasadę, aby dzieci wysypywały piasek z butów do kosza, a nie na podłogę. Prosimy Państwa o podtrzymywanie tego komunikatu dzieciom.